STRONA GŁÓWNA
   
  ROK SZKOLNY 2018/2019
 

*


 Wsparcie na starcie - wyprawka dla pierwszoklasistów

UWAGA RODZICE PIERWSZOKLASISTÓW!

 

WSPARCIE NA STARCIE"  - Jednorazowe świadczenie pieniężne udzielane jest w kwocie 300 zł brutto na rzecz dziecka zamieszkałego na terenie miasta Sosnowca,  rozpoczynającego po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/19 realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane od 17 do 28 września w szkolnym sekretariacie.

Informujemy również, że zweryfikowane przez komisję, powołaną przez dyrektora szkoły, wnioski wraz z opisanymi fakturami i rachunkami oraz zbiorczym protokołem, zostaną przekazane w terminie od 1do 15 października do Wydziału Polityki Społecznej

*

Rządowy program "Dobry Start", to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

 

*

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019


 - Szkoła Podstawowa nr 33
 - Gimnazjum nr 27

*

 
Zmiana rachunku bankowego 
Rada Rodziców informuje, że od 01.02.2018 zmianie ulega numer rachunku bankowego.
Nowy numer to: 42 2530 0008 2064 1029 0470 0002

*

Ubezpiecznie uczniów
W roku szkolnym 2018/19 Rada Rodziców przy SP33 wybrała dla naszych uczniów oferowane przez firmę AIG ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami
           
  >>>LIST RR<<< OFERTA INFORMATOR TABELA NORM  
 

*

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący – Edyta Osys
Wiceprzewodniczący – Piotr Bukowski
Skarbnik -
Komisja Rewizyjna –

*

Wychowawcy, sale lekcyjne

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA LEKCYJNA

Szkoła Podstawowa nr 33 - klasy I-III

   

I a

Beata Piątek 30

I b

Małgorzata Dworczyńska

38

II a

Grażyna Pniak      

32

                                                               IIIa

Justyna Klich

28
Szkoła Podstawowa nr 33 - klasy IV-VIII    
IV a Agnieszka Król 29

IV b

Sylwia Nowak 25

                                                                           IV c  

Marta Kozioł

36

V a  

Anna Szczepańska

47

V b  

Dorota Adamczyk

50

VI a  

Olga Chodakowska

37

VII a 

Aleksandra Stroińska

49

VII bi

Jadwiga Żebrowska

44
VIII a

Bożena Błaszkiewicz

41
VIII b

Marta Lipińska

 

Gimnazjum nr 27

   

 klasa III a   

Agnieszka Cyran

48

     
 
ROK SZKOLNY 2017/2018
 
Wniosek uczniów którzy przystąpili do ubezpiecznie AIG
W roku szkolnym 2017/18 Rada Rodziców przy SP33 wybrała dla naszych uczniów oferowane przez firmę AIG ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dyrektor zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów  uczniów naszej szkoły o pobranie załącznika, wydrukowanie oraz wypełnienie (imię i nazwisko ucznia, pesel ucznia, klasa, adres mailowy, nr. telefonu oraz podpis) i dostarczenie do wychowawcy klasy.
  
  Skład -  Rada    Rodziców na rok   szkolny 2017/2018
Przewodniczący – Piotr Bukowski
Wiceprzewodnicząca – Edyta Osys
Skarbnik - Danuta Musiał
Komisja Rewizyjna – Maria Łapaj

W roku szkolnym 2017/18 Rada Rodziców przy SP33 wybrała dla naszych uczniów oferowane przez firmę AIG ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
Reforma oświaty

Szanowni Państwo,
W związku z czekającą nas, w roku szkolnym 2017/2018, reformą oświaty wszelkie informacje dotyczące zmian w szkolnictwie znajdują się na:

a) stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/

b) stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl/reforma

 

Mirosława Kolwas-Soczyńska
Dyrektor Delegatury w Sosnowcu


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu, działając zgodnie z art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
 

Informuje że,


Szkoła Podstawowa nr 33 wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu z dniem 1 września 2017 roku, na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy jw. zostaje przekształcona w 8-letnią Szkołę Podstawową nr 33.
 

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę, kontynuują ją w tej szkole.
 

Klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu prowadzone będą do zakończenia kształcenia w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu.
 

 

List Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalaka do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci >>>czytaj<<<

 Zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych[1]:

 

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się

  w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego
  może się z nich nauczyć.

• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

  Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem

   niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc[2]

 

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod
nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

[1] Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy.

[2] Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl.


Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019  >>>CZYTAJ  TUTAJ<<<

HARMONOGRAM SPOTKAŃ RODZICÓW (OPIEKUNÓW) UCZNIÓW  Z NAUCZYCIELAMI  >>>CZYTAJ  TUTAJ<<<

 

  

Przypominamy Państwu o zadeklarowanych wpłatach na Radę Rodziców.

Nr  konta NEST BANK  42 2530 0008 2064 1029 0470 0002

RADA RODZICÓW przy SP nr 33 w Sosnowcu

Dziękujemy za wpłaty

ROK SZKOLNY 2017/2018 - Wychowawcy, sale lekcyjne

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA LEKCYJNA

Szkoła Podstawowa nr 33 - klasy I-III

   

I a

Grażyna Pniak

32

II a

Justyna Klich

28

                                                                      IIIa

Małgorzata Dworczyńska

30

                                                                              III bi

Angelika Szczepańska

Katarzyna Kocioł

25

                                                        III c

Ewa Chudzik

30

Szkoła Podstawowa nr 33 - klasy IV-VII    

IV a  

Anna Szczepańska

36

IV b  

Dorota Adamczyk

29

                                                                            IV c

Agnieszka Król

35

V a  

Olga Chodakowska

37

VI a 

Aleksandra Stroińska

49

VI bi

Jadwiga Żebrowska

44
VII a

Bożena Błaszkiewicz

41
VII b

Marta Lipińska

35

Gimnazjum nr 27

   

 klasa II a       

Agnieszka Cyran

48

 klasa III ai     

Marek Mizgajski

47

     
     
     

 Dni wolne w SP nr 33 w roku szkolnym 2017/2018

DATA

WYDARZENIE

14 października 2017 r. (sobota)

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

1 listopada 2017 r. (środa)

Wszystkich Świętych

11 listopada 2017 r. (sobota)

Święto Odzyskania Niepodległości

23 (sobota)- 31 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2018 r. (poniedziałek)

Nowy Rok

6 stycznia 2018 r. (sobota)

Święto Trzech Króli

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

Ferie zimowe

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia 2018 r. (środa)

Egzamin gimnazjalny

(dni wolne dla uczniów gimnazjum)

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

1 maja 2018 r. (wtorek)

Międzynarodowe Święto Pracy

2 maja 2018 r. (środa)

 

3 maja 2018 r. (czwartek)

Święto Konstytucji 3 Maja

31 maja 2018 r. (czwartek)

Boże Ciało

1 czerwca 2018 r. (piątek)

 

22 czerwca 2018 r. (piątek)

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.

Wakacje

 

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KILKA RAD:

 

GDY DZIECKO ROZPOCZYNA NAUKĘ W SZKOLE

Rozpoczęcie przez dziecko szkolnej edukacji jest ogromnym wydarzeniem w każdej rodzinie. Właściwe przygotowanie dziecka do szkoły, jego przeżycia, sukcesy lub niepowodzenia w pierwszych dniach pobytu w szkole mogą w istotny sposób zaważyć na postawach dziecka i jego motywacji uczenia się. Od tej pory zmienia się dotychczasowy tryb życia dziecka i rodziny.
Na co należy zwrócić uwagę na początku drogi szkolnej dziecka?

  1. Cierpliwie i konsekwentnie przyzwyczajać dziecko, aby pamiętało o swoich obowiązkach szkolnych (np. pakowanie tornistra, odrabianie zadań itp.)

  2. Dobrze kierować postępowaniem dziecka, a nie wyręczać je w obowiązkach. Aktywność własna rozwija, usamodzielnia i wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny i psychiczny. Dobra pomoc oznacza wspólne robienie z dzieckiem.

  3.  Doceniać sukcesy dziecka, nawet te najdrobniejsze. Nie żałować pochwał.

  4. Omawiać z dzieckiem przyczyny niepowodzeń i wypracowywać wspólnie sposoby zapobiegania im.

  5. Spędzać z dzieckiem możliwie dużo czasu wolnego, poświęcając go na rozmowę, spacery, zabawę.

  6. Ograniczać oglądanie telewizji. Dobierać takie programy, które zawierają wartości edukacyjne oraz filmy o niezbyt dużym ładunku emocjonalnym.

  7. Czytać dzieciom. Głośne czytanie dziecku rozwija język, pamięć, wyobraźnię, uczy myślenia, buduje więź emocjonalną pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Ponadto zapewnia emocjonalny rozwój, uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu, poszerza wiedzę, poprawia koncentrację uwagi, ułatwia naukę w szkole i kształtuje nawyk czytania.

JAK POMÓC CZWARTOKLASIŚCIE?

 1. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z zaznaczonymi numerami sal.

 2. We wrześniu poproś dziecko o sporządzenie listy uczących go nauczycieli (ze wskazaniem przedmiotu}.

 3. Zaznaczcie wyraźnie na liście imię i nazwisko wychowawcy. Odnotujcie jego czas na indywidualne kontakty z rodzicami.

 4. Powiadom wychowawcę ( nauczycieli uczących) o szczególnych zaleceniach wobec dziecka (np. ze względu na stan zdrowia).

 5. Spokojnie przyjmuj ewentualne uwagi Twego dziecka pod adresem nauczyciela, szkoły.

     Gdy złość minie wspólnie przeanalizujcie sytuację. 

 6. Od początku roku zwracaj uwagę, aby dziecko zapisywało co ma zadane - pisemnie i ustnie. Odpytuj je wyrywkowo.

 7. Nie podkreślaj znaczenia ocen. Zwracaj raczej uwagę dziecka na umiejętność zdobywania wiedzy, wykorzystywania jej,

     radzenia sobie w sytuacjach problemowych,

 8. Ustal z dzieckiem, że odrabia lekcje tego dnia, kiedy są zadane.

 9. Wprowadź zwyczaj chwalenia się przez dziecko tym, czego się nauczyło. Chwal je za postępy.

10. Pozwól rozpoczynać odrabianie lekcji od tych przedmiotów, które lubi.

11. Zapewnij dziecku przy pracy umysłowej bezwzględny spokój ­ zwłaszcza nadpobudliwemu.

12. Pozwól dziecku oswoić się z nową sytuacją. Dopiero później zaproponuj mu zajęcia dodatkowe.

13. Pozwól, aby dziecko miało wpływ na wybór zajęć dodatkowych ­ przecież to ono będzie w nich uczestniczyło.

14. Zostaw dziecku także chwile wolnego czasu na swobodny wypoczynek, nieprzewidziane planem zajęcia, zdarzenia.

15. Kontroluj systematycznie  zeszyt „kontaktowy”

   

 


Copyright © 2009 www.zso6.neostrada.pl , All rights reserved.  Designed by: nolia