ROK SZKOLNY 2020/2021
 

*

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA LEKCYJNA

Szkoła Podstawowa nr 33 - klasy I-III

   

  Ia

Grażyna Pniak  

28

Ib

Ilona Koziara

44

II a

Justyna Klich

28

II b

Olga Nietupska

37

III a

 Beata Piątek 30

III b

Małgorzata Dworczyńska

49

Szkoła Podstawowa nr 33 - klasy IV-VIII

   

IV a

Bożena Błaszkiewicz

32

V a

Marta Patyk

29

VI a

Agnieszka Król

41

               VI b

Sylwia Nowak

25

VI c

Marta Kozioł

36

VII a

Anna Szczepańska

38

VII b 

Dorota Adamczyk

50

VIII a 

Olga Chodakowska

48

     

*

 

*

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021

*

 
Zmiana rachunku bankowego 
Rada Rodziców informuje, że od 01.02.2018 zmianie ulega numer rachunku bankowego.
Nowy numer to: 42 2530 0008 2064 1029 0470 0002

Dziękujemy za wpłaty

 

*

Skład Rady Rodziców:
Przewodniczący –
Wiceprzewodniczący –
Skarbnik -
Komisja Rewizyjna –

*

 
 

Dni wolne w SP nr 33 w roku szkolnym 2020/2021

 

DATA

WYDARZENIE

1 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
14 października 2020 r. Dzień Edukacji Narodowej
11 listopada 2020 r. Święto Niepodległości
23 - 31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2021 r. Nowy Rok
6 stycznia 2021 r. Trzech Króli
1 - 14 lutego 2021 r. Ferie zimowe
1 - 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

3 maja 2021 r.

Święto Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

3 czerwca 2021 r.

Boże Ciało

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

   
Dni wolne
4 - 5 stycznia 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

25 - 27 maja 2021 r.

Dni wolne dla szkoły podstawowej

4 czerwca 2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

   
Egzamin ósmoklasisty
25 maja 2021 r.

Język polski

26 maja 2021 r.

Matematyka

27 maja 2021 r.

Język obcy

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu, działając zgodnie z art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
 

Informuje że,


Szkoła Podstawowa nr 33 wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu z dniem 1 września 2017 roku, na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy jw. zostaje przekształcona w 8-letnią Szkołę Podstawową nr 33.
 

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę, kontynuują ją w tej szkole.
 

Klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu prowadzone będą do zakończenia kształcenia w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu.
 

 

List Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalaka do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci >>>czytaj<<<

 Zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych[1]:

 

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się

  w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego
  może się z nich nauczyć.

• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

  Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem

   niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc[2]

 

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod
nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

[1] Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy.

[2] Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl.

 

KILKA RAD:

 

GDY DZIECKO ROZPOCZYNA NAUKĘ W SZKOLE

Rozpoczęcie przez dziecko szkolnej edukacji jest ogromnym wydarzeniem w każdej rodzinie. Właściwe przygotowanie dziecka do szkoły, jego przeżycia, sukcesy lub niepowodzenia w pierwszych dniach pobytu w szkole mogą w istotny sposób zaważyć na postawach dziecka i jego motywacji uczenia się. Od tej pory zmienia się dotychczasowy tryb życia dziecka i rodziny.
Na co należy zwrócić uwagę na początku drogi szkolnej dziecka?

  1. Cierpliwie i konsekwentnie przyzwyczajać dziecko, aby pamiętało o swoich obowiązkach szkolnych (np. pakowanie tornistra, odrabianie zadań itp.)

  2. Dobrze kierować postępowaniem dziecka, a nie wyręczać je w obowiązkach. Aktywność własna rozwija, usamodzielnia i wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny i psychiczny. Dobra pomoc oznacza wspólne robienie z dzieckiem.

  3. Doceniać sukcesy dziecka, nawet te najdrobniejsze. Nie żałować pochwał.

  4. Omawiać z dzieckiem przyczyny niepowodzeń i wypracowywać wspólnie sposoby zapobiegania im.

  5. Spędzać z dzieckiem możliwie dużo czasu wolnego, poświęcając go na rozmowę, spacery, zabawę.

  6. Ograniczać oglądanie telewizji. Dobierać takie programy, które zawierają wartości edukacyjne oraz filmy o niezbyt dużym ładunku emocjonalnym.

  7. Czytać dzieciom. Głośne czytanie dziecku rozwija język, pamięć, wyobraźnię, uczy myślenia, buduje więź emocjonalną pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Ponadto zapewnia emocjonalny rozwój, uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu, poszerza wiedzę, poprawia koncentrację uwagi, ułatwia naukę w szkole i kształtuje nawyk czytania.
     

JAK POMÓC CZWARTOKLASIŚCIE?

 1. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z zaznaczonymi numerami sal.

 2. We wrześniu poproś dziecko o sporządzenie listy uczących go nauczycieli (ze wskazaniem przedmiotu}.

 3. Zaznaczcie wyraźnie na liście imię i nazwisko wychowawcy. Odnotujcie jego czas na indywidualne kontakty z rodzicami.

 4. Powiadom wychowawcę ( nauczycieli uczących) o szczególnych zaleceniach wobec dziecka (np. ze względu na stan zdrowia).

 5. Spokojnie przyjmuj ewentualne uwagi Twego dziecka pod adresem nauczyciela, szkoły.

     Gdy złość minie wspólnie przeanalizujcie sytuację. 

 6. Od początku roku zwracaj uwagę, aby dziecko zapisywało co ma zadane - pisemnie i ustnie. Odpytuj je wyrywkowo.

 7. Nie podkreślaj znaczenia ocen. Zwracaj raczej uwagę dziecka na umiejętność zdobywania wiedzy, wykorzystywania jej,

     radzenia sobie w sytuacjach problemowych,

 8. Ustal z dzieckiem, że odrabia lekcje tego dnia, kiedy są zadane.

 9. Wprowadź zwyczaj chwalenia się przez dziecko tym, czego się nauczyło. Chwal je za postępy.

10. Pozwól rozpoczynać odrabianie lekcji od tych przedmiotów, które lubi.

11. Zapewnij dziecku przy pracy umysłowej bezwzględny spokój ­ zwłaszcza nadpobudliwemu.

12. Pozwól dziecku oswoić się z nową sytuacją. Dopiero później zaproponuj mu zajęcia dodatkowe.

13. Pozwól, aby dziecko miało wpływ na wybór zajęć dodatkowych ­ przecież to ono będzie w nich uczestniczyło.

14. Zostaw dziecku także chwile wolnego czasu na swobodny wypoczynek, nieprzewidziane planem zajęcia, zdarzenia.

15. Kontroluj systematycznie  zeszyt „kontaktowy”

   

Copyright © 2009 www.zso6.neostrada.pl, All rights reserved.  Designed by:SP33