STRONA GŁÓWNA

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu, działając zgodnie z art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
 

Informuje że,


Szkoła Podstawowa nr 33 wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu z dniem 1 września 2017 roku, na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy jw. zostaje przekształcona w 8-letnią Szkołę Podstawową nr 33.
 

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę, kontynuują ją w tej szkole.
 

Klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Sosnowcu prowadzone będą do zakończenia kształcenia w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu.
 

 

List Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalaka do dyrektorów, nauczycieli i opiekunów dzieci >>>czytaj<<<

 Zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych[1]:

 

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się

  w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego
  może się z nich nauczyć.

• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

  Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem

   niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc[2]

 

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod
nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

[1] Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy.

[2] Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl.

Polityka bezpieczeństwa ZSO 6 

Kryteria oceniania - rok szkolny 2016/2017 >>>CZYTAJ  TUTAJ<<<

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017  >>>CZYTAJ  TUTAJ<<<

HARMONOGRAM SPOTKAŃ RODZICÓW (OPIEKUNÓW) UCZNIÓW  Z NAUCZYCIELAMI  >>>CZYTAJ  TUTAJ<<<

 

Komitet rodzicielski   

Przypominamy Państwu o zadeklarowanych wpłatach na Radę Rodziców.

Nr  konta PKO BP 27 1020 2498 0000 8602 0018 5496

RADA RODZICÓW przy  ZSO Nr 6 w Sosnowcu

Dziękujemy za wpłaty

ROK SZKOLNY 2016/2017 - Wychowawcy, sale lekcyjne

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA LEKCYJNA

Szkoła Podstawowa nr 33 - klasy I-III

   

I a              

Justyna Klich

28

II a             

Beata Piątek

30

                                                                              II bi  

Angelika Szczepańska

Katarzyna Kocioł

25

                                                        II c

Ewa Chudzik

30

                                                                                       III a             

Małgorzata Dworczyńska

38

                                                              III b       

Grażyna Pniak

32

  III s             

Dorota Grabołus

24

Szkoła Podstawowa nr 33 - klasy IV-VI

   

IV a             

Jadwiga Grodecka

37

V a             

Aleksandra Stroińska

49

                                                                            V bi

Jadwiga Żebrowska

44

VI a            

Bożena Błaszkiewicz

41

VI s            

Marta Lipińska

35

Gimnazjum nr 27

   

 klasa I a       

Agnieszka Cyran

48

 klasa II ai     

Hanna Haberko

47

  klasa II-IIIs  

Anna Szczepańska

35a

klasa III a     

Dorota Adamczyk

50

     

 Dni wolne w ZSO nr 6 w roku szkolnym 2016/2017

DATA

WYDARZENIE

14 października 2016 r. (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2016 r. (poniedziałek)

 

 1 listopada 2016 r. (wtorek)

Wszystkich Świętych

11 listopada 2016 r. (piątek)

Święto Odzyskania Niepodległości

23 (piątek)- 31 grudnia 2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 1 stycznia 2017 r. (niedziela)

Nowy Rok

  6 stycznia 2017 r. (piątek)

Święto Trzech Króli

16 – 29 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe

13 – 18 kwietnia 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

19 kwietnia 2017 r. (środa)

Egzamin gimnazjalny

(dni wolne dla uczniów gimnazjum)

20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

21 kwietnia 2017 r. (piątek)

 1 maja 2017 r. (poniedziałek)

Międzynarodowe Święto Pracy

 2 maja 2017 r. (wtorek)

 

 3 maja 2017 r. (środa)

Święto Konstytucji 3 Maja

15 czerwca 2017 r. (czwartek)

Boże Ciało

16 czerwca 2017 r. (piątek)

 

23 czerwca 2017 r. (piątek)

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2017 r. - 31 sierpnia 2017 r.

Wakacje

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

KILKA RAD:

 

GDY DZIECKO ROZPOCZYNA NAUKĘ W SZKOLE

Rozpoczęcie przez dziecko szkolnej edukacji jest ogromnym wydarzeniem w każdej rodzinie. Właściwe przygotowanie dziecka do szkoły, jego przeżycia, sukcesy lub niepowodzenia w pierwszych dniach pobytu w szkole mogą w istotny sposób zaważyć na postawach dziecka i jego motywacji uczenia się. Od tej pory zmienia się dotychczasowy tryb życia dziecka i rodziny.
Na co należy zwrócić uwagę na początku drogi szkolnej dziecka?

  1. Cierpliwie i konsekwentnie przyzwyczajać dziecko, aby pamiętało o swoich obowiązkach szkolnych (np. pakowanie tornistra, odrabianie zadań itp.)

  2. Dobrze kierować postępowaniem dziecka, a nie wyręczać je w obowiązkach. Aktywność własna rozwija, usamodzielnia i wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny i psychiczny. Dobra pomoc oznacza wspólne robienie z dzieckiem.

  3.  Doceniać sukcesy dziecka, nawet te najdrobniejsze. Nie żałować pochwał.

  4. Omawiać z dzieckiem przyczyny niepowodzeń i wypracowywać wspólnie sposoby zapobiegania im.

  5. Spędzać z dzieckiem możliwie dużo czasu wolnego, poświęcając go na rozmowę, spacery, zabawę.

  6. Ograniczać oglądanie telewizji. Dobierać takie programy, które zawierają wartości edukacyjne oraz filmy o niezbyt dużym ładunku emocjonalnym.

  7. Czytać dzieciom. Głośne czytanie dziecku rozwija język, pamięć, wyobraźnię, uczy myślenia, buduje więź emocjonalną pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Ponadto zapewnia emocjonalny rozwój, uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu, poszerza wiedzę, poprawia koncentrację uwagi, ułatwia naukę w szkole i kształtuje nawyk czytania.

JAK POMÓC CZWARTOKLASIŚCIE?

 1. Przygotuj z dzieckiem plan lekcji z zaznaczonymi numerami sal.

 2. We wrześniu poproś dziecko o sporządzenie listy uczących go nauczycieli (ze wskazaniem przedmiotu}.

 3. Zaznaczcie wyraźnie na liście imię i nazwisko wychowawcy. Odnotujcie jego czas na indywidualne kontakty z rodzicami.

 4. Powiadom wychowawcę ( nauczycieli uczących) o szczególnych zaleceniach wobec dziecka (np. ze względu na stan zdrowia).

 5. Spokojnie przyjmuj ewentualne uwagi Twego dziecka pod adresem nauczyciela, szkoły.

     Gdy złość minie wspólnie przeanalizujcie sytuację. 

 6. Od początku roku zwracaj uwagę, aby dziecko zapisywało co ma zadane - pisemnie i ustnie. Odpytuj je wyrywkowo.

 7. Nie podkreślaj znaczenia ocen. Zwracaj raczej uwagę dziecka na umiejętność zdobywania wiedzy, wykorzystywania jej,

     radzenia sobie w sytuacjach problemowych,

 8. Ustal z dzieckiem, że odrabia lekcje tego dnia, kiedy są zadane.

 9. Wprowadź zwyczaj chwalenia się przez dziecko tym, czego się nauczyło. Chwal je za postępy.

10. Pozwól rozpoczynać odrabianie lekcji od tych przedmiotów, które lubi.

11. Zapewnij dziecku przy pracy umysłowej bezwzględny spokój ­ zwłaszcza nadpobudliwemu.

12. Pozwól dziecku oswoić się z nową sytuacją. Dopiero później zaproponuj mu zajęcia dodatkowe.

13. Pozwól, aby dziecko miało wpływ na wybór zajęć dodatkowych ­ przecież to ono będzie w nich uczestniczyło.

14. Zostaw dziecku także chwile wolnego czasu na swobodny wypoczynek, nieprzewidziane planem zajęcia, zdarzenia.

15. Kontroluj systematycznie  zeszyt „kontaktowy”

   

 


Copyright © 2009 www.zso6.neostrada.pl , All rights reserved.  Designed by: nolia