STRONA GŁÓWNA

ROK SZKOLNY 2016/2017

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

        20.09.2016 – (wtorek) – zebrania

        22.11.2016 – (wtorek) – zebrania i konsultacje (informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

       12 .01.2017 – (czwartek) – zebrania (wyniki klasyfikacji półrocznej)

       14.03. 2017 – (wtorek) – zebrania i konsultacje indywidualne

        23.05.2017 – (wtorek) – zebrania i konsultacje, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

Konsultacje z nauczycielami (indywidualne, telefoniczne)

lp.

nazwisko i imię

dzień

godzina

1)  

Adamczyk Dorota

czwartek 

12:45 – 13:30

2)

Błaszkiewicz Bożena

czwartek

11:45 – 12:30

3)

Chodakowska Olga

środa 

11:45 – 12:30

4)

Ewa Chudzik

wtorek

  8:55 – 9:40

5)

Cyran Agnieszka

wtorek

11:45 – 12:30

6)

Dworczyńska Małgorzata

poniedziałek 

 9:50 – 10:35

7) 

Dorota Grabołus

czwartek 

 9:50 – 10:35

8)

Grodecka Jadwiga

poniedziałek

16:30 – 17:15 

9)  

Haberko Hanna

wtorek 

10:45 – 11:30

10) 

Klich Justyna

czwartek

 9:50 – 10:35

11)

Kocioł Katarzyna

poniedziałek 

10:45 – 11:30

12) 

ks. Grzegorz Kopyś

poniedziałek

 9:50 – 10:35 

13) 

Kozioł  Marta

czwartek

 7.00 – 10.00

14) 

Król Agnieszka

poniedziałek 

11:45 – 12:30

15)

Lipińska Marta

piątek

10:45 – 11:30 

16) 

Lipińska Beata (doradca zawodowy)

czwartek

 9.30 – 15.30

17)

Mizgajski Marek

poniedziałek 

13:40 – 14:25

18)

Nowak-Habinka Dorota

   
19)  Oświęcimska Bożena    

20) 

Patyk Marta

wtorek

15:30 – 16:15 

21)

Piątek Beata

poniedziałek 

10:45 – 11:30

22) 

Piekarz Joanna

wtorek

14.30 –15.15

23)

Pietraszkiewicz Anna

środa 

10:45 – 11:30

24) 

Pniak Grażyna

wtorek 

10:45 – 11:30

25) 

Purchla Anna

czwartek

11.45 – 12.30

26) 

Rejdych Małgorzata

środa

  9:50 – 10:35 

27)

Sikora-Stypa Katarzyna

wtorek

10:35 – 11:30

28) 

Stroińska Aleksandra

środa

  8:55 – 9:40  

29)

Ślefarski Bartłomiej

poniedziałek

15:00 – 16:00

30)

Szczepańska Anna

wtorek

 9:50 – 10:35 

31)

Szczepańska Angelika

środa

 9:50 – 10:35 

32)

Wąsowicz Ilona

wtorek

15:30 – 16:30

33)

Żebrowska Jadwiga

piątek

11.45 – 12.30

34)

Adamus Aleksander

 

 

35)

Grzywa Beata (bibliotekarka)

 

 

36)

Targosz Elżbieta - wicedyrektor

wtorek

 9:50 – 10:35

     37)

Wiśniewski Jakub - dyrektor

poniedziałek

czwartek

10:45 – 11:30

10:45 – 11:30

38)

J. Kluska - pedagog szkolny 

poniedziałek

wtorek

środa

piątek

13.30 - 14.15

  8.00 - 10.00

13.00 - 15.00

11.00 - 12.00