STRONA GŁÓWNA

 
     

 

 NAZWA ORGANIZACJI

 OPIEKUN

    

 ZHP

  

 Jadwiga Żebrowska

Drużyna zuchowa

Małgorzata Rejdych

PCK

Grażyna Pniak, Bożena Błaszkiewicz

 SKO

Marta Kozioł

 Samorząd Szkolny

 

 

 

 Mały Samorząd Szkolny

Jadwiga Grodecka

Aleksandra Stroińska

 

 

Beata Piątek

TPD

 

Elżbieta Targosz,

Marta Lipińska,

Jolanta Kluska

 LOK

Bożena Błaszkiewicz

 

 Uczniowski Klub Sportowy

Jakub Wiśniewski