Zgłoszenie dziecka  do klasy pierwszej  SP 33  z obwodu

>>>do pobrania tutaj<<<
WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej  SP 33 spoza obwodu
WNIOSEK o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
WNIOSEK o wydanie duplikatu świadectwa

WNIOSEK o przyznanie stypendium za wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe

 

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej
 
WZÓR ZGODY NA UDZIAŁ UCZNIA W DYSKOTECE SZKOLNEJ