STRONA GŁÓWNA

 
PRZYGOTOWANIA

Od wielu dni trwały przygotowania do tej doniosłej uroczystości.

Ostatnie dni były dla wszystkich szczególnie pracowite

 

 

                                                                                                                                     zdjęcia JW

JUBILEUSZ
Wręczenie Certyfikatu

Fotoreportaż z UROCZYSTYCH OBCHODÓW 110 ROCZNICY

ISTNIENIA SZKOLNICTWA W OSTROWACH GÓRNICZYCH

oraz

WRĘCZENIA CERTYFIKATU

Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie

                                                                                                                                    zdjęcia JW

 

10 grudnia 2010 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 33 im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi obchodził kolejny jubileusz.

Historia powstania szkoły sięga początków XX wieku. W 1900 roku Warszawskie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych postanowiło wybudować w górniczej osadzie Niemce szkołę dla dzieci swych pracowników. Szkoła przyjęła nazwę Gminna Oddziałowa Szkoła Ludowa Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla i Zakładów Hutniczych w Niemcach (od 1948 r. Ostrowy Górnicze). Obecny budynek szkoły został wybudowany w 1964 r. w ramach programu „1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”.

Czas przemija a duch szkolny trwa przez wieki, dlatego też obecnie mogliśmy uczestniczyć już w 110 rocznicy powstania szkoły w dzielnicy Ostrowy Górnicze.

            Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, celebrowana przez Ks. Proboszcza Stanisława Litwę.

           Po wprowadzeniu sztandarów: szkoły podstawowej i Kręgu Seniorów ZHP „Korzenie” jubileuszową akademię uroczyście otworzył polonez w wykonaniu uczniów klas IV, V i VI. Kolejno pani dyrektor Anna Woszczek powitała wszystkich gości. Na jej ręce serdeczne życzenia i gratulacje dla całej społeczności szkolnej z okazji tak doniosłego jubileuszu złożyli przedstawiciele Władz Miasta Sosnowca: Prezydent Sosnowca - Kazimierz Górski, Naczelnik Wydziału Edukacji – Piotr Wesołowski, Dyrektor Delegatury KO – Mirosława Jędruch, przedstawiciele Katowickiego Węgla - Prezes Marek Klusek oraz Krzysztof Targosz, przedstawiciel harcerzy Kręgu Seniorów „Korzenie” - komendant Jerzy Sierka, Komendant V Komisariatu Policji – Jacek Kurowski. Koordynator Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie - Tomasz Wojtasik wręczył szkole Certyfikat Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie zarejestrowany pod nr 283. Na uroczystości obecni też byli: Zastępca Prezydenta Miasta – Zbigniew Jaskiernia, inspektor Wydziału Zdrowia - Andrzej Wojciechowski, radni miasta Sosnowca- Jan Bosak, Zbigniew Dziewanowski przewodnicząca Związków Zawodowych Solidarność pani Małgorzata Pochopień, przedstawiciel Biblioteki Miejskiej- Urszula Płatek, Dyrektorzy pobliskich szkół i placówek: Janina Malarz dyr. ZSO nr 11, Grażyna Tomaszewska dyr. ZSO nr 10, Maria Guzik - dyr. SP 35, Małgorzata Czekaj – Gim. nr 10, Jan Urban dyr. OPP nr 2, Joanna Stychno dyr. PPP nr 2, liczna grupa harcerzy Kręgu Seniorów „Korzenie”, emerytowani i obecni pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz absolwenci
i uczniowie szkoły.

            Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z historią szkoły przedstawioną w formie filmu, w którym zaprezentowane zostały najważniejsze wydarzenia z życia szkoły na przestrzeni 110 lat. Program artystyczny w pierwszej części nawiązywał do twórczości Adama Mickiewicza – epopei narodowej „Pan Tadeusz”. Miejscem akcji a zarazem krainą szczęśliwości, spokoju i ładu zamiast Soplicowa była szkoła w Ostrowach Górniczych. To mały zamknięty świat, który przepełniony jest dobrem, harmonią, w którym to, co złe jest chwilowe i ma swoje szczęśliwe zakończenie. Współgra on z życiem bohaterów - uczniów, a jednocześnie wyznacza rytm pracy wielu osobom.  XIV ksiąg napisanych na potrzeby jubileuszu zostały zadedykowane wielu pokoleniom wychowawców, nauczycieli różnych przedmiotów
i pracowników szkoły jako podziękowanie dla za trud wkładany w wychowanie i nauczanie młodzieży. W drugiej części programu pt. „Randka z wieszczem” młodzież z przymrużeniem oka podeszła do udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy wartości moralne ukazane w II cz. "Dziadów" A. Mickiewicza obowiązują we współczesnym świecie? Akademię zakończył film przedstawiający obecne działania i osiągnięcia szkoły oraz z krótkie scenki z codziennego życia młodzieży szkolnej.

            Na zakończenie obchodów 110-lecia szkoły nie zabrakło symbolicznego tortu i podziękowań uczestnikom uroczystości. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowy folder wydany z okazji jubileuszu.

 

  opis JP

 
   

W OBIEKTYWIE KAMERY

LATA 1900 - 2000

SZKOŁA DZISIAJ

   
HYMN SZKOŁY POLONEZ
   
Życzenia, gratulacje oraz wręczenie CERTYFIKATU Historia uczniów w XIV księgach wierszem
Na wesoło, czyli, „Randka z wieszczem”

Copyright © 2009 www.zso6.neostrada.pl , All rights reserved.  Designed by: nolia