STRONA GŁÓWNA

   

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 mieści się w Ostrowach Górniczych, dzielnicy Sosnowca przy ulicy Starzyńskiego 41.

W skład zespołu wchodzi

 • Szkoła Podstawowa nr 33 im. Adama Mickiewicza z Klasami Specjalnymi,

 • Gimnazjum nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi.

Budynek szkolny wybudowany w ramach akcji "1000 szkół na tysiąclecie" jest przestronny i stwarza bardzo dobre warunki do nauki. Sale lekcyjne i pracownie są duże, przestronne i dobrze wyposażone. Budynek otacza park szkolny, bardzo ładnie zagospodarowany.


Obecnie w szkole uczy się 245 uczniów w 16 oddziałach. 

W klasach:
* I - III szkoły podstawowej - 82 uczniów.
* IV - VI szkoły podstawowej - 112  uczniów.
* I - VI oddziałów specjalnych - 26 uczniów.
* I - III gimnazjum - 25 uczniów.

Dyrektorem ZSO nr 6 jest mgr Anna Woszczek, a wicedyrektorem mgr Elżbieta Targosz.

Grono pedagogiczne liczy 32 nauczycieli.

W szkole pracuje pedagog i psycholog szkolny, 2 nauczycieli religii, bibliotekarz, kierownik świetlicy, 2 wychowawców świetlicy i 28 nauczycieli         przedmiotów.


  
Na terenie szkoły działają: Samorząd Uczniowski, PCK, LOK, SKO, TPD, ZHP i drużyna zuchowa.

Nasi uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach kół zainteresowań, zajęciach sportowych oraz w zajęciach organizowanych przez OPP nr 2.

Daje im to możliwość wszechstronnego rozwoju. Na terenie naszej placówki działa świetlica szkolna i świetlica środowiskowa. Dzieci mogą korzystać ze stołówki. Dbając o rozwój ruchowy swoich wychowanków na terenie szkoły oprócz sali gimnastycznej mamy jeszcze siłownię. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie korzystają również z sąsiadującego ze szkołą stadionu sportowego.
Szkoła wychodząc naprzeciw potrzebom swoich wychowanków stwarza możliwości spędzania wolnego czasu organizując różne zajęcia, spotkania, konkursy, wyjazdy, wycieczki.

 

SZKOŁA W ŚRODOWISKU

1. Imprezy środowiskowe organizowane przez szkołę:

 • Akademie z okazji: Święta Niepodległości, Jasełek Bożonarodzeniowych, Konstytucji  3-go Maja wystawiane dla uczniów i rodziców w szkole oraz dla mieszkańców Ostrów Górniczych w kościele (Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy ul. Starzyńskiego 74),

 • Wieczorki poezji Mickiewicza dla rodziców i mieszkańców,

 • Spartakiady Dzieci i Młodzieży Świetlic Środowiskowo - Socjoterapeutycznych i Klubów Abstynenta „Sprawni i zręczni”  - impreza organizowana dla 200 uczestników,

 •  Spartakiady 6-latków „Mali sportowcy to my”- impreza organizowana dla sześciolatków   z Przedszkoli nr 7, 31, 33 z Ostrów Górniczych i Kazimierza Górniczego,

 • Przedstawienia teatralne i występy taneczne prezentowane w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowach Górniczych, Przedszkolu nr 31, Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu, Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "SALVE",

 • „Zielone marsze” ulicami Ostrów organizowane z okazji obchodów światowego ‘Dnia Ziemi”,

 • Szkoła jest gospodarzem i aktywnie włącza się w organizację zlotów i uroczystości Kręgu Seniorów ZHP „Korzenie”,

 • Szkoła stanowi miejsce spotkań i zebrań społeczności lokalnej z władzami miasta. Placówka pełni rolę lokalu wyborczego podczas miejskich i ogólnopolskich wyborów.

2. Organizacja konkursów międzyszkolnych:

 •  „Matematyczny 1 z 10” ,

 •  recytatorskie: „Twórczość A. Mickiewicza”, „Słowo Wieszcza”, „Poezja Juliana Tuwima”, „Znamy i lubimy wiersze J. Brzechwy”,

 •  festiwale piosenek dla  uczniów klas I- III,

 •  plastyczne i ortograficzne.

3. Szkoła włącza się w akcje:

 • sprzątanie świata,

 • zbiórki materiałów wtórnych:

 • zbiórka zużytych baterii (IV miejsce w r. sz. 2005/06 oraz nagrodę pieniężną w kwocie 1200zł,

                                                     I miejsce w 1999r. i 2000r. oraz nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł),

 • zbiórka puszek aluminiowych,

 • zbiórka makulatury.

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych oraz ogólnopolskich, min.:

 • „Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO”,

 • „Dbam o otoczenie miejsca, w którym się uczę” (I wyróżnienie w 2003r. i nagroda pieniężna w kwocie 500zł),

 • w konkursie matematycznym „Pikomat”,

 • w konkursie interdyscyplinarnym dla klas IV - VI „Olympus” organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej.

5. Szkoła cyklicznie organizuje akcje wspomagające środowiska rodzinne:

 • charytatywne w ramach TPD i PCK ( zbiórki podręczników i przyborów szkolnych, słodyczy, gier i zabawek),

 • Akcja „I Ty zostań Świętym Mikołajem” organizowana od 5 lat z myślą o dzieciach z rodzin najuboższych). Co roku wspomagamy ok. 60 rodzin.

DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU URZĘDU MIASTA W SOSNOWCU  W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 

REALIZOWANE SĄ PROGRAMY WZBOGACAJĄCE POZALEKCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

 

1. Zajęcia profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi w świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej „Uśmiech dziecka” prowadzone są od października 2000r.Projekt napisany przez Joannę Piekarz. Realizatorami tego projektu są: Joanna Piekarz, Aleksandra Stroińska, Dorota Grabołus, Dorota Adamczyk, Beata Piątek, Ilona Wąsowicz, Jadwiga Grodecka. Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest dyrektor szkoły mgr Anna Woszczek. Program świetlicy ukierunkowany jest na działania wychowawcze, profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne mające na celu dostarczenie doświadczeń korekcyjnych, poprawę bezpieczeństwa miejsc spotkań dzieci i młodzieży, zmianę postaw w relacjach rówieśniczych na bardziej partnerskie oraz wspieranie środowisk rodzinnych w procesie wychowania  poprzez właściwą organizację czasu wolnego.

 

2. Mały artysta" - program koła plastycznego napisany i realizowany w roku szkolnym 2006\2007 przez Martę Kozioł.

 

3.„Krokiem tanecznym idziemy przez...” – projekt napisany przez  Ilonę Wąsowicz w oparciu o program realizowany w roku szkolnym 2001/02, 2002/03   i rozszerzony na użytek dzieci z rodzin zagrożonych patologiami, zatwierdzony przez Wydział  Zdrowia UM Sosnowiec, realizowany od 2003 r. 

 

4.„Sport – pomysł na czas wolny” - program napisany i realizowany przez Jakuba Wiśniewskiego, zatwierdzony przez Wydział Zdrowia UM Sosnowiec, realizowany w roku szkolnym 2003/04.

 

5.„Aktywnie i zdrowo na sportowo” - program napisany i realizowany przez Jakuba Wiśniewskiego, zatwierdzony przez Wydział Zdrowia UM Sosnowiec, realizowany w roku szkolnym 2004/05 i 2005/06.

 

6.„Sprawni i zręczni” Spartakiada Dzieci i Młodzieży Świetlic Środowiskowo - Socjoterapeutycznych i Klubów Abstynenta w ramach zadania; Programy dla dzieci  i młodzieży  z zakresu propagowania trzeźwego stylu życia obejmujące zajęcia o charakterze profilaktyczno – wychowawczym i rekreacyjno -sportowym. Program realizowany od 2003 r. Nadrzędnym celem tego projektu jest integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk uczęszczających do świetlic środowiskowo- socjoterapeutycznych i klubów abstynenta.

 

7.„Magiczny Klik”- program koła informatycznego dla klas III napisany i realizowany przez Ilonę Wąsowicz i  Barbarę Jaśko – Pypłacz w  latach 2003- 2005. Głównym celem zajęć jest  rozwijanie zainteresowań informatycznych i wyrównanie szans uczniów klasy III (szczególnie tych, którzy nie mają dostępu do komputerów) przed podjęciem systematycznej nauki informatyki w klasie.

 

8. Datacje z UM Sosnowiec umożliwiają nam również organizację konkursów i imprez środowiskowych:

 • Międzyszkolny konkurs ortograficzny dla klas gimnazjalnych,

 • Spartakiadę sześciolatków „Mali sportowcy - to my”,

 • Międzyszkolny konkurs recytatorski poświęcony twórczości patrona szkoły,

 • Festiwal piosenki ekologicznej.