STRONA GŁÓWNA

 

 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2
ul. Starzyńskiego 41
41-215 Sosnowiec
telefon/fax: 32 290 91 37
 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej od kilku lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 33.

Charakter pracy Ogniska jest wolny od systemu lekcyjnego, co stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci.

 

Ognisko jest placówką ogólnodostępną, uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.

Placówka zapewnia uczniom opiekę po zajęciach lekcyjnych, w miłym i bezpiecznym otoczeniu.

 

Zajęcia rozwijają kreatywność, która prowadzi do umiejętności kierowania sobą.

 

Uczestnicy zajęć ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się. Zajęcia rozwijają fantazję i wyobraźnię twórczą dzieci oraz ich zainteresowania. Przygotowują do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, umożliwiają podnoszenie sprawności fizycznej, promują również zdrowie.

 

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnych imprezach, licznych konkursach i zajęciach rekreacyjnych.

 

Sekretariat Ogniska mieści się w budynku szkoły przy ulicy Starzyńskiego 41 tel. 32 290 91 37

 

Zajęcia w roku szkolnym 2017/18 prowadzone przez Ognisko w naszej szkole:

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia/

Prowadzący

 

 

godzina

 

1.

Koło zajęć rozwijających uzdolnienia artystyczne „Półnutka”

  

 poniedziałek 12.30 - 14.30

 

lic. Grażyna Pniak

 

 

 

2.

 

 

 

3.

Koło zajęć rekreacji ruchowej „Aerobik”

 

    środa 15.15 - 17.15

mgr Małgorzata Rejdych

 

 

 

 

 

Copyright © 2017 www.zso6.neostrada.pl , All rights reserved.  Designed by: nolia