CEL PROGRAMU


Umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Więcej o programie można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej 
>>>aktywna-tablica<<<

 

   
  ROZPORZĄDZENIE
   

PROGRAM W NASZEJ SZKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już prawie wszystkie sale lekcyjne w naszej szkole wyposażone są w tablice multimedialne! :)

Od września 2019 r., w ramach rządowego programu Aktywna tablica, w salach nr 37, 38 i 42 obok tradycyjnych tablic, pojawiły się nowoczesne ekrany dotykowe i jedna tablica multimedialna.

Urządzenia te stwarzają ogromne możliwości zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dzięki nim nauka staje się ciekawsza i przyjemniejsza. Korzystanie tablic i ekranów jest niezwykle proste, a przy tym pełne radości i zabawy. Powierzchnie tablic i ekranów są czułe na dotyk, dzięki temu osoba stojąca przy tablicy (ekranie) ma możliwość obsługiwania komputera, uruchomiania dowolnych programów. Wygląda to tak, jak byśmy pracowali na bardzo dużym tablecie. Wyjątkową właściwością tablic i ekranów dotykowych jest możliwość przygotowania dla uczniów ćwiczeń interaktywnych. Pozwalają one uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni tablicy (ekranu) materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów za pomocą swoich rąk lub specjalnych wskaźników. Korzyści ze stosowania tych urządzeń w procesie dydaktycznym są ogromne. Oddziałują na wiele zmysłów, przez co pozwalają na szybkie i efektywne uczenie się.

 

Warunkiem przystąpienia do programu było posiadanie własnego wkładu finansowego i wypełnienie przez dyrektora szkoły wniosku.
Nasz wniosek uzyskał aprobatę Wojewody Śląskiego i znaleźliśmy się wśród szkół zakwalifikowanych do Rządowego Programu "Aktywna Tablica". Dzięki wsparciu finansowemu, w wysokości 14 tys. złotych nasza szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o 1 tablicę multimedialną i 2 ekrany dotykowe.
 

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ

WSPÓŁPRACY

nauczycieli stosujących TIK

w nauczaniu

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 46 i Szkołą Podstawową nr 47 w Sosnowcu

 

 

PLAN DZIAŁAŃ

 

 

NARZĘDZIA TIK

   

PADLET

>>>TUTAJ ZNAJDZIESZ CIEKAWE STRONY Z TIK<<<
   

ZASTOSOWANIE TIK

NA LEKCJACH:

 

SCENARIUSZE

 

: SP33