STRONA GŁÓWNA

 

 
 
>>>zobacz zdjęcia<<<
29 września 2010 r. - Apel podsumowujący nasze działania w ogólnopolskiej Akcji

 >>>zobacz prezentację<<<

 

 

Rok szkolny 2007/2008

Od kwietnia 2008 roku rusza w naszej szkole ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Koordynatorem kampanii w szkole jest  mgr A. Król i mgr M. Kozioł 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Cel główny: Budowanie poczucia własnej wartości i wykorzystanie swojego potencjału rozwojowego do czerpania zadowolenia z życia.

Zadania dla szkół podstawowych opatrzone są hasłem „W poszukiwaniu kwiatu paproci”. Kwiat paproci symbolizuje realizację pragnień.

To zdrowy sposób myślenia, który pomaga odkryć sens życia i daje poczucie własnej wartości. Znalezienie kwiatu paproci oznacza

dotarcie do pięknych pokładów swojego „ja” i wydobycie na wierzch tego, czym można się pochwalić i ucieszyć.

Konkurs plastyczny „W poszukiwaniu kwiatu paproci”

Konkurs olimpijski „Szybciej, wyżej, mocniej”- forma testu

Konkurs dla klas i świetlic „Odkrywamy nasze mocne strony”

GIMNAZJUM

Cel główny: Budowanie tożsamości człowieka sukcesu.

Zadaniom gimnazjum towarzyszy hasło „Zdobywamy Mount Everest”. Wyraża ono potrzebę autonomii, niezależności nastolatków, dążenie do bycia wyjątkowym, do osiągania sukcesów, a także potrzebę bycia podziwianym. Mount Everest, najwyższy szczyt na świecie, jest symbolem wielkich wyzwań życiowych, nieprzeciętnych celów.

Konkurs plastyczny „Zdobywamy Mount Everest”

Konkurs olimpijski „Citius, altius, fortius”- forma testu

Konkurs dla klas i świetlic „Odkrywamy nasze mocne strony”

 

Rok szkolny 2006/2007

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Jest to akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii. Realizacja zaplanowanych zadań przebiega w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca.

Koordynatorem akcji w naszej szkole jest Agnieszka Król, a osobą wspomagającą pracę koordynatora - Marta Kozioł.

W ramach kampanii zaplanowaliśmy wiele działań:

  1. inaugurację akcji – marsz ulicami Ostrów Górniczych,

  2. promowanie kampanii wśród innych szkół na III Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym,

  3. konkursy dla uczniów szkoły podstawowej „Wiem i Umiem” oraz dla gimnazjum „Sprawdzam i Wybieram”,

  4. zajęcia otwarte na świetlicy „Na Majówkę” - promujące zdrowy styl życia,

  5. konkurs „Poznaję siebie i innych”. Celem konkursu będzie napisanie opowiadania, wiersza lub stworzenie pracy plastycznej, które będą rozwinięciem komiksu z ulotki,

  6. lekcje wychowawcze w klasach „Żyj radością”,

  7.  występ dzieci ze świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej dla uczniów naszej szkoły. Przedstawienie „Muzyka łagodzi obyczaje”,

  8.  zabawy sportowe „Lubię ruch”,

  9. zajęcia rekreacyjne na zielonej szkole- dla uczniów klasy 3a oraz dla młodzieży z gimnazjum specjalnego,

  10.  Akcję pod hasłem „Za kółkiem zachowuję Trzeźwy Umysł”. Dzieci pod opieką policjanta i nauczyciela będą wręczać dorosłym naklejki na szybę samochodu i ulotki z apelem o zachowywanie trzeźwości „za kółkiem”

                        
>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

W dniu 14 maja 2007 r. uczniowie wręczali kierowcom naklejki na szybę samochodu oraz list z apelem o zachowanie trzeźwości za kierownicą.   

 Opiekę nad akcją objął funkcjonariusz policji

A. Madej oraz nauczyciele świetlicy.

Do wręczania kampanijnych naklejek zaangażowaliśmy dzieci

 z gromady zuchowej: Oskara Sierkę oraz Nicol Szerszeń.

Dzieci z radością przystąpiły do kolejnych działań, które podejmujemy w celu realizacji założeń ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Zajęcia otwarte w świetlicy „Co trzeba robić, aby być zdrowym?”

 22 maja 2007 r. w świetlicy szkolnej odbyły zajęcia otwarte promujące zdrowy styl życia. Zostały one zorganizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Zaproszono na nie gości: panią dyrektor A. Woszczek oraz nauczycieli naszej szkoły – J. Klich, A. Pietraszkiewicz. Tematyka zajęć przebiegała pod hasłem „Co trzeba robić, aby być zdrowym?”. Przeprowadzono je w następujących etapach:

-  zabawa „Iskierka zdrowia”

-  pogadanka o zdrowiu

-  „Co szkodzi a co pomaga zdrowiu?’- wybór haseł

-  zabawa ruchowa „Defilada z apaszkami”

- majowy domek  z zagadkami – rozwiązywanie zagadek o tematyce prozdrowotnej

- wspólny obraz – praca w grupach, która polegała na naklejeniu zgodnie ze swoją wyobraźnią wyciętych obrazków z gazet oraz

  ułożenie tytułu do obrazu z rozsypanki wyrazowej. 

-  Zabawa ruchowa „Cornevalito – taniec motyli”.

W zajęciach brały udział dzieci z klas I – III, które uczęszczają do świetlicy szkolnej.

Zajęcia o zdrowym stylu życia przygotowały i przeprowadziły- Marta Kozioł oraz Olga Chodakowska.

 

 

 

 

15 października 2007 r. podczas akademii z okazji DEN odbyło się PODSUMOWANIE KAMPANII „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

W roku szkolnym 2006/07 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Dzieci z ochotą przystąpiły do następujących konkursów:

„Wiem i umiem” – brały w nim udział dzieci ze świetlicy szkolnej pod opieką p. Marty Kozioł

    i p. Olgi Chodakowskiej,

„Sprawdzam i wybieram” – brała udział klasa I gimnazjum pod opieką p. Agnieszki Król

 „Poznaję siebie i innych. Dobrze się bawię.” - brały udział klasy I i III gimnazjum pod opieką

     p. Agnieszki Król i p. Anny Szczepańskiej

Lubię sport. Dobrze się bawię” – brały udział klasy 5a i 5b pod opieką p. Jakuba Wiśniewskiego.

Wyniki konkursów zostały ogłoszone na początku roku szkolnego. Natomiast uroczyste wręczenie nagród

 dla dzieci nastąpiło podczas akademii z okazji Dnia Nauczyciela. Pani dyrektor wręczyła zwycięzcom nagrody i pamiątkowe dyplomy.