„ZDROWY ŚWIAT – LEPSZY ŚWIAT”

 

KONTYNUACJA PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA

2012 - 2015

W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE”

 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6

 ul. STARZYŃSKIEGO 41

41-215 SOSNOWIEC

 

  KOORDYNATORZY: OLGA CHODAKOWSKA I MARTA LIPIŃSKA      

          

ROK SZKOLNY 2013/2014

MODUŁ: NASZE DOBRE SAMOPOCZUCIE CZYLI ZDROWIE FIZYCZNE,
PSYCHICZNE I SPOŁECZNE
 

 

MODUŁ

TREŚCI

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

EFEKTY

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE DOBRE SAMOPOCZUCIE CZYLI ZDROWIE FIZYCZNE,

PSYCHICZNE I SPOŁECZNE

 

 

 

MULTIMEDIA KRADNĄ WOLNOŚĆ

- zajęcia edukacyjne dotyczące korzystania z sieci,

- organizacja zajęć dotyczących planowania czasu wolnego,

- spotkania dla rodziców nt uzależnień od gier komputerowych,

- działalność informacyjna nt cuberprzemocy.

- uczeń potrafi rozsądnie korzystać z komputera i TV,

- uczeń potrafi znaleźć alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

POROZUMIEWAM SIĘ SKUTECZNIE

- realizacja programów profilaktycznych,

- międzyszkolny konkurs „Żyję między ludźmi”,

-zajęcia dla uczniów „Jestem koleżeński i mam kolegów” , „Każdy popełnia błędy”.

 

- uczeń zna swoje mocne i słabe strony,

- uczeń utrzymuje prawidłowe kontakty interpersonalne.

MOJA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

- zajęcia sportowe dla dzieci na terenie szkoły,

- współpraca z klubem sportowym ZEW oraz MOSiR- em,

- organizacja kolejnej edycji festynu sportowego Rodzinnie i zdrowo na sportowo,

- sportowy Dzień Dziecka,

- zwracanie uwagi na prawidłową postawę uczniów podczas zajęć.

- uczeń wie w jaki sposób kształtować swoją sprawność fizyczną,

- uczeń zna sposoby alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE

-zapoznanie uczniów z chorobami układu pokarmowego,

- zajęcia nt zasad zdrowego odżywiania się,

- profilaktyka antynowotworowa,

- higieniczny aspekt odpowiedzialności za zdrowie własne i innych w otoczeniu,

- wypracowanie systemu zasad dotyczących przestrzegania higieny osobistej.

 

 

- uczeń zna zasady dotyczące przestrzegania higieny osobistej,

- uczeń posiada wiedzę nt objawów zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu spowodowanych nieodpowiednim odżywianiem się,

- uczeń zna konsekwencje niedoboru i nadmiaru spożywania posiłków.