„ZDROWY ŚWIAT – LEPSZY ŚWIAT”

 

KONTYNUACJA PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA

2012 - 2015

W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE”

 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6

 ul. STARZYŃSKIEGO 41

41-215 SOSNOWIEC

 

  KOORDYNATORZY: OLGA CHODAKOWSKA I MARTA LIPIŃSKA      

          

ROK SZKOLNY 2014/2015

MODUŁ: ŻYJMY EKOLOGICZNIE

 

MODUŁ

TREŚCI

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

EFEKTY

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYJMY EKOLOGICZNIE

DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO

- Dzień Ziemi,

- Akcja Sprzątanie Świata

- zbiórka surowców wtórnych,

- zbiórka zużytego sprzętu elektryczno – elektronicznego,

- popularyzacja działań ekologicznych,

- nabywanie wiedzy nt ekologicznych technik utrzymania w czystości środowiska,

- nabywanie wiedzy o recyklingu.

- uczeń zna przyczyny i skutki inwazyjnej gospodarki człowieka,

-uczeń segreguje śmieci, zbiera makulaturę i baterie

- uczeń wie co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektryczno – elektronicznym.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

- zajęcia dydaktyczne dotyczące:

* anoreksji, bulimii, nadwagi, otyłości,

* zdrowego odżywiania się.

- uczeń dostrzega skutki właściwego odżywiania się,

- uczeń rozróżnia produkty wartościowe od szkodliwych.

ZMIANY KLIMATU A PRAWA CZŁOWIEKA

-globalne ocieplenie,

- międzynarodowe działania na rzecz ochrony klimatu,

- dostęp do czystej wody, a zmiany klimatu,

- obieg wody w przyrodzie.

- uczeń wie co może zrobić dla ochronny klimatu,

- uczeń ma świadomość konieczności prowadzenia oszczędnej gospodarki wodnej.