RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „ ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE" REALIZOWANEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W SOSNOWCU

w okresie od 01.09.2009r. do 25.06.2010r.  

 

KARTA INFORMACYJNA O SZKOLE

 

Nazwa szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

Adres szkoły

41 – 215 Sosnowiec ul. Starzyńskiego 41

Dyrektor szkoły

mgr Anna Woszczek

Koordynatorzy programu

mgr Olga Chodakowska

mgr Marta Lipińska

mgr Anna Pietraszkiewicz

Grażyna Pniak

mgr Marek Mizgajski

Bogumiła Cerek (intendent szkolny)

Joanna Dzięga (higienistka szkolna)

Liczba uczniów

200

Liczba nauczycieli

32

 

REALIZACJA ZADAŃ

 

I.       Przedstawienie założeń projektu „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”

·       Przekazanie informacji o projekcie „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”

·       Wykład na temat podstaw prawnych dotyczących projektu „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”

·       Podjęcie decyzji o przystąpieniu do projektu

 

II.    Powołanie szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia

·       Koordynatorzy: mgr Olga Chodakowska, mgr Marta Lipińska

·       Zespół: mgr Anna Pietraszkiewicz, Grażyna Pniak, mgr Marek Mizgajski, Bogumiła Cerek (intendent szkolny), Joanna Dzięga (higienistka szkolna)

 

III.  Spotkania w grupach

·       Konsultacje na temat założeń projektu

·       Diagnoza wstępna – przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, omówienie wyników

 

IV.  Podjęcie uchwały o przystąpieniu do projektu oraz podpisanie deklaracji dotyczącej realizacji projektu „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie” 27.08.2009r.

 

V.    Szkolenie nauczycieli w ramach projektu

·       Organizacja szkoleń w ramach WDN

·       Aktywny udział koordynatorów projektu w szkoleniach prowadzonych przez ośrodek Metis w Katowicach

·       Spotkania koordynatorów projektu z zespołem

 

VI.  Okres realizacji projektu „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”

·       Realizacja zadań priorytetowych wyznaczonych na podstawie diagnozy wstępnej

·       Promowanie zajęć ruchowych oraz zdrowego stylu odżywiania się

·       Ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców

 

VII.           Zbieranie danych dotyczących realizacji projektu „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”

·       Spotkania z zespołem ds. promocji zdrowia

·       Konsultacje z nauczycielami, uczniami i rodzicami

 

VIII.        Ewaluacja podjętych działań

·       Rozmowy, wywiady w środowisku lokalnym

·       Udział dzieci w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

·       Udział społeczności szkolnej w uroczystościach, imprezach szkolnych i lokalnych

 

IX.  Przygotowanie raportu z działań podjętych w ramach projektu „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie” w oparciu o:

·       Plan Pracy Szkoły

·       Program Wychowawczy Szkoły

·       Program Profilaktyczny

·       Wybrane elementy ścieżek edukacyjnych

·       Dokumentacje pedagoga szkolnego

·       Dokumentacje pielęgniarki szkolnej

·       Opinie uczniów, rodziców i nauczycieli

·       Protokoły, sprawozdania, dzienniki lekcyjne

·       Wyniki ankiety

Analiza dotycząca realizacji projektu „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”.

 

 W roku szkolnym 2009/2010 po okresie przygotowawczym, a także po zapoznaniu z zasadami projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie oraz po przeprowadzeniu konsultacji z uczniami, nauczycielami i rodzicami podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do w/w projektu. Uczestnictwo w projekcie wymagało od koordynatorów realizacji następujących zadań:

·       Przeprowadzenia ankiet związanych z wejściem szkoły do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

·       Aktywnego uczestnictwa koordynatorów w szkoleniach

·       Wdrożenia programu edukacji prozdrowotnej w szkole

·       Przeprowadzenia diagnozy wstępnej

·       Przygotowania sprawozdań z przebiegu prac nad projektem

 

ZADANIA PRIORYTETOWE WYZNACZONE W RAMACH REALIZACJI  

PROJEKTU ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

I Cel główny: Promocja zdrowia poprzez ruch i aktywność fizyczną

ZADANIE

METODY REALIZACJI

UZYSKANE EFEKTY

TERMIN

SPOSOBY MONITOROWANIA I DOKUMENTACJI

Organizacja życia kulturalnego uczniów

* Uczniowie w trakcie roku szkolnego aktywnie uczestniczyli w uroczystościach szkolnych:

- Ślubowanie klas pierwszych

- Dzień Nauczyciela

- Październik miesiącem oszczędności

- Dzień papieski

- Święto Niepodległości

- Dzień Języków Obcych

- Dzień Górnika

- Boże Narodzenie

- Na zdrowie

- Walentynki

- Precz z przemocą

- Dzień Ziemi

- Rocznica konstytucji 3 Maja

- Obchody Dnia Dziecka i Dnia Sportu

* Organizowano wycieczki krajoznawcze oraz wyjścia do kina, teatru i muzeum.                                  * Uczniowie uczestniczyli także w wyjazdach na basen i do kręgielni.      * Prowadzono zajęcia warsztatowe „Koło młodego przyrodnika”, w ramach których zorganizowano uczniom zajęcia terenowe oraz umożliwiono udział w wykładach z cyklu „Osobliwości świata fizyki”, „Prywatne życie roślin”.                      * Uczniowie brali udział w zawodach i igrzyskach sportowych.                       * Uczniowie brali udział w obchodach Święta Ziemi.                                    

Uczeń:

Ø     rozumie, jak ważne jest kultywowanie tradycji oraz świąt,

Ø     wie, na czym polega higiena pracy i wypoczynku,

Ø     zna rolę sportu w prawidłowym rozwoju człowieka,

Ø     integruje się z całą społecznością szkolną,

Ø     rozwija swoje zainteresowania i pasje,

Ø     aktywnie uczestniczy w tworzeniu miłego klimatu szkoły.

Cały rok

Harmonogram uroczystości szkolnych.

 

 

 

Zdjęcia oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły

 

 

Karty wycieczek

 

 

 

Dziennik zajęć przyrodniczych  

 

 

Integracja kl. I ze środowiskiem szkolnym

* Uczniowie kl. I uczestniczyli w pasowaniu na ucznia.

Uczeń:

Ø     integruje się z całą społecznością szkolną,

Ø     jest pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej.

Wrzesień

Scenariusz uroczystości, zdjęcia

Organizacja śródrocznego wypoczynku dla dzieci

* Uczniowie kl. III oraz klas specjalnych mieli zorganizowany wyjazd na Zieloną Szkołę.

Uczeń:

Ø     potrafi aktywnie zagospodarować swój czas wolny,

Ø     dba o kondycję fizyczną,

Ø     wzbogaca swoją wiedzę

Maj

Program zielonej szkoły, zdjęcia

Aktywne popołudnie – świetlica środowiskowo – socjoterapeutyczna „Uśmiech Dziecka”

* Organizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci.         * Udział uczniów w imprezach sportowych, kulturalnych oraz konkursach plastycznych i tanecznych.

Uczeń:

Ø     świadomie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,

Ø     aktywnie spędza czas wolny.

Cały rok

Dziennik zajęć

Program pracy świetlicy

Zdjęcia

Podnoszenie kondycji fizycznej i dbałość o prawidłową sylwetkę ciała poprzez udział w zajęciach sportowych

* Prowadzono dla uczniów zajęcia sportowe – piłka nożna, koszykówka, badminton.                                           * Uczniowie uczestniczyli z zajęciach tanecznych.                                          * Uczniowie z wadami postawy objęci byli zajęciami z gimnastyki korekcyjnej.

Uczeń:

Ø     zna zasady fair play wielu dyscyplin sportowych, takich jak: piłka nożna, badminton, koszykówka,

Ø     zna podstawowe kroki tańców towarzyskich,

Ø     dba o swoją postawę ciała.

Cały rok

Listy dzieci

Wyniki współzawodnictwa sportowego

Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych

* Zorganizowano dla uczniów kl. I – IV w Bibliotece Miejskiej „Wieczór bajek”.                                                  * Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania aktorskie na zajęciach z koła teatralnego.                                * Uczniowie mieli możliwość rozwijania zdolności plastycznych na zajęciach „Mały artysta”.

Uczeń:

Ø     rozwija wyobraźnię,

Ø     rozwija zdolności aktorskie,

Ø     nabywa umiejętności wyrażania swoich odczuć poprzez twórczość plastyczną.

Kwiecień

 

Cały rok

Listy dzieci

Zdjęcia

 

Dziennik zajęć plastycznych

Kultywowanie tradycji harcerskich

* Dla uczniów kl. I – III prowadzono gromadę zuchową „Leśni Władcy”.

Uczeń:

Ø     krzewi i wciela idee harcerskie w życie codzienne

Cały rok

Dziennik zajęć

Aktywowanie rodziców uczniów do wspólnej rekreacji

* Zorganizowano festyn dla dzieci i ich rodziców pod hasłem „Rodzinnie i zdrowo na sportowo”.

Uczeń:

Ø     integruje rodziców ze szkołą,

Ø     aktywnie spędza popołudnie z rodzicami

Ø     propaguje ruch poprzez zabawę.

Czerwiec

Sprawozdanie z przebiegu festynu

Zdjęcia

Sportowy Dzień Dziecka

* Uczniowie uczestniczyli w międzyszkolnych konkurencjach sportowych.

Uczeń:

Ø     potrafi współpracować w grupie,

Ø     zna zasady fair play.

Cały rok

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości, zdjęcia

 II Cel główny: Promocja zdrowia poprzez prawidłowe odżywianie

ZADANIE

METODY REALIZACJI

UZYSKANE EFEKTY

TERMIN

SPOSOBY MONITOROWANIA I DOKUMENTACJI

Zdrowe odżywianie

* Szkoła brała aktywny udział w akcji „Szklanka mleka”, w związku z czym uczniowie mogli pić mleko.                * Uczniowie kl. I – III korzystali z programu „Owoce w szkole”.               * Dyrektor szkoły i nauczyciele zadbali o wprowadzenie zdrowej żywności do sklepiku szkolnego, jak: owoce, kanapki, woda mineralna, jogurty.                                                * Nauczyciele cyklicznie prowadzili pogadanki na temat konieczności spożywania drugiego śniadania.                   * Uczniowie kl. I – III  Brali udział w akcjach promujących zdrowy styl życia: „Warzywno – owocowy zawrót głowy” (przygotowywanie kanapek i sałatek), „Święto dyni” (przygotowywanie przetworów z dyni), „Grupa żółto – pomarańczowa czyli owoce na zimę” (przygotowywanie zimowych deserów).                                              * Wychowawcy klas prowadzili cykl pogadanek „Dbamy o nasze zdrowie”: Nie wszystko zdrowe co lubimy. Czy wiesz, co jesz? Zdrowo się odżywiam. Wiem, co jem.

 

Uczeń:

Ø     potrafi prawidłowo planować swoje posiłki,

Ø     wie, jak ważne jest picie mleka i jedzenie owoców,

Ø     spożywa drugie śniadanie,

Ø     potrafi prawidłowo przygotować posiłek,

Ø     wie, że należy urozmaicać posiłki oraz zmieniać je w zależności od pory roku,

Ø     wzbogacił swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania się.

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

Listopad

Styczeń

 

 

Kwiecień

Sprawozdania z przeprowadzonych akcji

 

 

 

 

 

 

Zapisy w dziennikach

 

 

 

Zdjęcia

Kulturalne spożywanie posiłków

* Wychowankowie świetlicy systematycznie wykonywali gazetki ścienne na stołówce szkolnej oraz w świetlicy szkolnej.                                * Wychowawcy świetlicy zorganizowali konkurs dla uczniów spożywających posiłki pod hasłem „Jem kulturalnie i dbam o czystość”.

 

 

Uczeń:

Ø     wie, jak ważne jest miejsce spożywania posiłków ,

Ø     ma świadomość istoty kulturalnego spożywania posiłków,

Ø     dba o swoje miejsce przy stoliku.

Cały rok

Sprawozdanie z przebiegu konkursu

 

 

Zdjęcia

 III Cel główny: Higiena zdrowia fizycznego i psychicznego

ZADANIE

METODY REALIZACJI

UZYSKANE EFEKTY

TERMIN

SPOSOBY MONITOROWANIA I DOKUMENTACJI

Higiena jamy ustnej

* Higienistka szkolna prowadziła pogadanki na temat prawidłowego czyszczenia zębów.                               * Uczniowie brali udział w programie fluoryzacji zębów.                                        * Uczniowie kl. I – III brali udział w pogadankach na temat higieny jamy ustnej oraz w konkursie plastycznym „Zagadki dr Ząbka”.

 

Uczeń:

Ø     potrafi prawidłowo szczotkować zęby i wie jak należy o nie dbać,

Ø     ma wyrobiony nawyk konieczności dbania o higienę jamy ustnej.

Cały rok

 

 

Grudzień

Harmonogram pogadanek

 

 

Prace plastyczne

Higiena okresu dojrzewania

* Uczniowie kl. V, VI oraz kl. I, II, III gimnazjum brali udział w zajęciach z Wychowania do życia w rodzinie”.

Uczeń:

Ø     wie w jaki sposób należy dbać o swoją higienę.

Na bieżąco

Rozkłady zajęć

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

Szczepienia uczniów

* Higienistka szkolna systematycznie prowadziła pogadanki i pilnowała terminów obowiązkowych szczepień uczniów.

Uczeń:

Ø     wie, jak ważne jest przestrzeganie kalendarza szczepień.

Cały rok

Harmonogram szczepień

Higiena zdrowia psychicznego

* Uczniowie przez cały rok szkolny brali udział w pogadankach prowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego.

Uczeń:

Ø     wie gdzie i w jaki sposób może otrzymać pomoc jeśli jej potrzebuje.

Cały rok

Zapisy w dzienniku pedagoga oraz psychologa

Poprawa warunków pracy uczniów

* Zorganizowano konkurs pod hasłem „Konkurs czystości”, w trakcie jego trwania uczniowie dbali o wystrój i czystość swoich klas.

Uczeń:

Ø     dba o swoje miejsce nauki,

Ø     potrafi wykonać pracę na określony temat.

Cały rok

Sprawozdanie z przebiegu konkursu, tabela wyników

„Jak uchronić się przed skutkami hałasu”

* Wychowawcy kl. I – III zorganizowali konkurs wiedzy na temat „Czy hałas jest szkodliwy dla naszego zdrowia”.

Uczeń:

Ø     wie, jak groźny jest hałas dla naszego zdrowia,

Ø     mniej hałasuje na przerwach.

Luty

Zapisy w dzienniku

Zdjęcia

IV Cel główny: Promocja zdrowia poprzez realizację programów profilaktycznych

ZADANIE

METODY REALIZACJI

UZYSKANE EFEKTY

TERMIN

SPOSOBY MONITOROWANIA I DOKUMENTACJI

Zapobieganie nałogom

* Uczniowie kl. IV – VI oraz gimnazjum uczestniczyli w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. w trakcie realizacji projektu uczniowie brali udział w konkursach wiedzy i plastycznych.                                       * Uczniowie brali udział w cyklu pogadanek „Powiedz nie używkom!” prowadzonych przez pedagoga szkolnego

Uczeń:

Ø     posiada wiedzę na temat zdrowotnych konsekwencji stosowania używek,

Ø     wykazuje postawę asertywną.

Kwiecień

 

 

 

Cały rok

Sprawozdanie z przeprowadzonej kampanii, zdjęcia

 

 

Zapisy w dzienniku pedagoga szkolnego

Profilaktyka zdrowotna

* Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali inscenizacje na temat zdrowia, które prezentowali na apelu. * Uczniowie kl. IV – VI oraz gimnazjum objęci byli testami ogólnymi sprawdzającymi sprawność fizyczną na podstawie indeksu sprawności.                                                 * Uczniowie kl. II uczestniczyli w programie „Ratujemy i uczymy ratować”.                                              * Uczniowie brali udział w społecznym programie „Szkoła bez przemocy”. W ramach akcji uczniowie przygotowali apel, prowadzili dyżury w czasie przerw oraz uczestniczyli z spotkaniu z policjantem. Uczniowie zorganizowali również „Dzień bez przemocy”.                                                     * Uczniowie wraz z nauczycielem nawiązali współpracę z hospicjum św. Tomasza. 07.10.2009r. brali udział w Ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”, 23.04.2010r. uczestniczyli w Marszu Nadziei.

Uczeń:

Ø     potrafi prawidłowo odżywiać się,

Ø     prowadzi aktywny styl życia,

Ø     wie, jak należy kształtować swoją aktywność fizyczną,

Ø     ma świadomość jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy oraz zna zasady jej udzielania,

Ø     reaguje i nie jest obojętny na zachowania agresywne,

Ø     pomaga ludziom w potrzebie.

Luty

 

 

 

Marzec

 

Cały rok

 

 

Listopad

Luty

Czerwiec

Informacje na stronie szkoły

 

Wyniki testów

 

 

Sprawozdanie z programu

 

 

 

Plakaty, zdjęcia

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

* Uczniowie kl. I – III brali udział w programie „Bezpiecznie poruszamy się po drodze”. Uczestniczyli w konkursie plastycznym oraz wiedzy.

Uczeń:

Ø     wie, jak należy zachować się na drodze.

Wrzesień

Zapisy w dzienniku

Edukacja zdrowotna

* Nauczyciele na lekcjach przyrody, matematyki, j. polskiego, geografii, historii, plastyki, techniki oraz informatyki realizowali tematy z zakresu zdrowia.

Uczeń:

Ø     ma świadomość jak ważne są wszystkie aspekty naszego życia w kontekście zdrowia

Kwiecień

Zapisy w dziennikach

 

Program ma charakter długoterminowych i stałych oddziaływań. Jest dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczniów. Dotyczy zagadnień występujących w szkole, które mogą zakłócać prawidłowy i harmonijny rozwój dziecka. W realizację programu zaangażowali się wszyscy nauczyciele, higienistka szkolna, intendent szkolny, kucharki oraz rodzice. Nauczyciele aktywnie włączyli się w realizację programu. Cały rok propagowali zdrowy styl życia przeprowadzając pogadanki w klasach, a także organizujące różnorodne formy aktywności:

-         koło taneczne,

-         koło teatralne,

-         koło plastyczne,

-         wieczór bajek,

-         gromada zuchowa „Leśni Władcy”,

-         zajęcia sportowe: piłka nożna, badminton i koszykówka,

-         Sportowy Dzień Dziecka,

-         festyn „Rodzinnie i zdrowo na sportowo”,

-         zajęcia popołudniowe w świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej „Uśmiech dziecka”.

W ramach programu został również przeprowadzony konkurs „Jem kulturalnie i dbam o czystość”. Konkurs ten był skierowany do uczniów korzystających ze stołówki szkolnej i spożywających posiłki. Celem konkursu było wdrożenie dzieci do kulturalnego spożywania posiłków oraz dbania o swoje miejsce przy stoliku. Został także zorganizowany „Konkurs czystości” mający na celu wpojenie nawyku dbania o swoje miejsce nauki. Każda klasa dbała o czystość i wystrój swoich sal.

Wychowawcy klas prowadzili rozmowy z dziećmi na temat odżywiania się i wyjaśniali co młody człowiek powinien jeść, w związku z czym uczniowie mogli w sklepiku szkolnym kupować kanapki, owoce i wodę mineralną. Nasza szkoła propagowała również akcje „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.

Pani pedagog J. Kluska i p. psycholog D. Korolow systematycznie prowadziły pogadanki profilaktyczne wśród uczniów. Pani G. Pniak realizowała program „Ratujemy i uczymy ratować”. Nauka podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Higiena okresu dojrzewania realizowana była na zajęciach WDŻ, które prowadziła p. J. Piekarz. Uczniowie wraz z p. A. Pietraszkiewicz brali udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Pola Nadziei”.

Szkoła realizowała również ogólnopolskie kampanie, jak „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Szkoła bez przemocy”, „Trzymaj Formę”.          

Analiza realizacji zadań programu pozwoliła na pozytywną ocenę przedsięwzięcia. Część przedsięwzięć realizowana jest na bieżąco. Ponadto po zrealizowaniu zadań zaobserwowaliśmy szereg korzystnych zmian w zakresie: wiedzy, przekonań, umiejętności i działań na rzecz własnego zdrowia i aktywności fizycznej wśród społeczności szkolnej.