RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „ ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE" REALIZOWANEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W SOSNOWCU

w okresie od 01.09.2011r. do 29.06.2012r.  

 

KARTA INFORMACYJNA O SZKOLE

 

Nazwa szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

 

Adres szkoły

41 – 215 Sosnowiec ul. Starzyńskiego 41

 

Dyrektor szkoły

 mgr Anna Woszczek

 

Koordynatorzy programu

mgr Olga Chodakowska

mgr Marta Lipińska

mgr Anna Pietraszkiewicz

mgr Marek Mizgajski

Grażyna Pniak

Bogumiła Cerek (intendent szkolny)

Joanna Dzięga (higienistka szkolna)

 

Liczba uczniów

229

Liczba nauczycieli

39

 

ZADANIA PRIORYTETOWE WYZNACZONE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

I Cel główny: Promocja zdrowia poprzez ruch i aktywność fizyczną.

 

 

ZADANIE

METODY REALIZACJI

UZYSKANE EFEKTY

TERMIN

SPOSOBY MONITOROWANIA I DOKUMENTACJI

Organizacja życia kulturalnego uczniów

* Uczniowie w trakcie roku szkolnego aktywnie uczestniczyli w uroczystościach szkolnych:

- Ślubowanie klas pierwszych

- Dzień Nauczyciela

- Święto Niepodległości

- Dzień Języków Obcych

- Jasełka

- Precz z agresją „Grzeczność nie jest nauką łatwą”

- Dzień Ziemi „Dobra energia dla wszystkich”

- Rocznica Konstytucji 3 Maja

*    Organizowano wycieczki krajoznawcze oraz wyjścia do kina, teatru i muzeum.                                 

* Uczniowie brali udział w obchodach Święta Ziemi.             

 * Uczniowie brali udział w zawodach i igrzyskach sportowych. 

* Uczniowie brali udział w zajęciach „Koło młodego przyrodnika”.

 

Uczeń:

Ø  rozumie, jak ważne jest kultywowanie tradycji oraz świąt,

Ø  wie, na czym polega higiena pracy i wypoczynku,

Ø  integruje się z całą społecznością szkolną,

Ø  rozwija swoje zainteresowania i pasje,

Ø  zna rolę sportu w prawidłowym rozwoju człowieka.

 

 

 

 

Harmonogram uroczystości szkolnych.

 

 

 

Zdjęcia oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły

 

 

 

Integracja kl. I ze środowiskiem szkolnym

* Uczniowie kl. I uczestniczyli w pasowaniu na ucznia.

Uczeń:

Ø  integruje się z całą społecznością szkolną,

            jest pełnoprawnym        członkiem społeczności szkolnej.

Wrzesień

Scenariusz uroczystości, zdjęcia

Organizacja śródrocznego wypoczynku dla dzieci

 

* Uczniowie kl. III oraz klas specjalnych mieli zorganizowany wyjazd na Zieloną Szkołę.

Uczeń:

Ø  potrafi aktywnie zagospodarować swój czas wolny,

Ø  dba o kondycję fizyczną,

Ø  wzbogaca swoją wiedzę.

Maj/ Czerwiec

Program zielonej szkoły, zdjęcia

Aktywne popołudnie – świetlica środowiskowo – socjoterapeutyczna „Uśmiech Dziecka”

* Organizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci.                                             * Udział uczniów w imprezach sportowych, kulturalnych oraz konkursach plastycznych i tanecznych.

* Udział uczniów w Turnieju Sportowym Świetlic Środowiskowych „Olimpiady Ruch Spartakiady Duch”.

Uczeń:

Ø  świadomie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,

Ø  aktywnie spędza czas wolny.

Cały rok

 

 

 

 

Maj

Dziennik zajęć

Program pracy świetlicy

Zdjęcia

Podnoszenie kondycji fizycznej i dbałość o prawidłową sylwetkę ciała poprzez udział w zajęciach sportowych

* Prowadzono dla uczniów zajęcia sportowe – piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton.                                           * Uczniowie uczestniczyli w zajęciach gry zespołowe, rekreacja i aerobik.                                       

  * Uczniowie z wadami postawy objęci byli zajęciami z gimnastyki korekcyjnej.

 

Uczeń:

Ø  zna zasady fair play wielu dyscyplin sportowych, takich jak: piłka nożna, badminton, koszykówka, siatkówka,

Ø  dba o swoją postawę ciała.

Cały rok

Listy dzieci

Wyniki współzawodnictwa sportowego

Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych

* Uczniowie klas I-III systematycznie uczestniczyli w zajęciach i konkursach prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczna oddział Ostrowy Górnicze.

* Uczniowie uczestniczyli w zajęciach artystycznych – tanecznych i teatralnych.   

                                                 

Uczeń:

Ø  rozwija wyobraźnię,

Ø  rozwija zdolności aktorskie i taneczne,

Ø  nabywa umiejętności wyrażania swoich odczuć.

 

Cały rok

Listy dzieci

Zdjęcia

 

Dziennik zajęć

Kultywowanie tradycji harcerskich

* Dla uczniów kl. I – III prowadzono gromadę zuchową „Leśni Władcy”.

 

Uczeń:

Ø  kultywuje  idee harcerskie w życiu codziennym.

Cały rok

Dziennik zajęć

Aktywowanie rodziców uczniów do wspólnej rekreacji

* Zorganizowano festyn dla dzieci i ich rodziców pod hasłem „Rodzinnie i zdrowo na sportowo”.

Uczeń:

Ø  integruje rodziców ze szkołą,

Ø  aktywnie spędza czas z rodzicami,

Ø  propaguje ruch poprzez zabawę.

 

Czerwiec

Sprawozdanie z przebiegu festynu

Zdjęcia

 

II Cel główny: Promocja zdrowia poprzez prawidłowe odżywianie.

 

ZADANIE

METODY REALIZACJI

UZYSKANE EFEKTY

TERMIN

SPOSOBY MONITOROWANIA I DOKUMENTACJI

Zdrowe odżywianie

* Szkoła brała aktywny udział w akcji „Szklanka mleka”, w związku z czym uczniowie mogli pić mleko.               

* Uczniowie kl. I – III korzystali z programu „Owoce w szkole”.                       

* Uczniowie  brali udział w akcji: Tydzień Grzeczności pod hasłem „Grzeczność nie jest nauką łatwą”.    

* Promowali zasady grzeczności w konkursach „Kultura zdobi i ułatwia życie” oraz „Zasada fair play”.                        

 * Wychowawcy klas prowadzili cykl pogadanek „Jem kolorowo”.

 

Uczeń:

Ø  potrafi prawidłowo planować swoje posiłki,

Ø  wie, jak ważne jest picie mleka i jedzenie owoców,

Ø  wzbogacił swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania się,

Ø  umie przygotować proste posiłki

Ø  poznał zasady gry fair play,

Ø  używa słów proszę, przepraszam i dziękuję.

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Kwiecień

Sprawozdania z przeprowadzonych akcji

Zdjęcia

 

Informacje na stronie szkoły

Kulturalne spożywanie posiłków

* Wychowankowie świetlicy systematycznie wykonywali gazetki ścienne na stołówce szkolnej oraz w świetlicy szkolnej.                                

 

 

Uczeń:

Ø  ma świadomość istoty zdrowego i kulturalnego spożywania posiłków.

 

Cały rok

Zdjęcia

 

III Cel główny: Higiena zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

ZADANIE

METODY REALIZACJI

UZYSKANE EFEKTY

TERMIN

SPOSOBY MONITOROWANIA I DOKUMENTACJI

Higiena jamy ustnej

* Uczniowie brali udział w programie fluoryzacji zębów.                                        * Uczniowie kl. I – III brali udział w pogadankach na temat higieny jamy ustnej oraz w konkursie plastycznym „Zagadki dr Ząbka”.

Uczeń:

Ø  potrafi prawidłowo szczotkować zęby i wie jak należy o nie dbać,

Ø  ma wyrobiony nawyk konieczności dbania o higienę jamy ustnej.

Cały rok

 

 

 

Harmonogram pogadanek

 

 

Prace plastyczne

Higiena okresu dojrzewania

* Uczniowie kl. V, VI oraz kl. I, II, III gimnazjum brali udział w zajęciach z Wychowania do życia w rodzinie”.

 

Uczeń:

Ø  wie w jaki sposób należy dbać o swoją higienę.

Na bieżąco

 

 

 

Rozkłady zajęć

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

Szczepienia uczniów

* Higienistka szkolna systematycznie prowadziła pogadanki i pilnowała terminów obowiązkowych szczepień uczniów.

Uczeń:

Ø  wie, jak ważne jest przestrzeganie kalendarza szczepień.

Cały rok

Harmonogram szczepień

Higiena zdrowia psychicznego

* Uczniowie przez cały rok szkolny brali udział w pogadankach prowadzonych przez pedagoga i psychologa szkolnego.

Uczeń:

Ø  wie gdzie i w jaki sposób może otrzymać pomoc jeśli jej potrzebuje.

Cały rok

Zapisy w dzienniku pedagoga oraz psychologa

Poprawa warunków pracy uczniów

* Uczniowie systematycznie dbali o wystrój klas, a nauczyciele uaktualniali gazetki ścienne

Uczeń:

Ø  dba o swoje miejsce nauki,

Ø  dba o estetyczny wygląd klasy.

Cały rok

Gazetki

 

IV Cel główny: Promocja zdrowia poprzez realizację programów profilaktycznych.

 

ZADANIE

METODY REALIZACJI

UZYSKANE EFEKTY

TERMIN

SPOSOBY MONITOROWANIA I DOKUMENTACJI

Zapobieganie nałogom

* Uczniowie kl. IV – VI oraz gimnazjum uczestniczyli w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w trakcie realizacji projektu uczniowie brali udział w konkursach wiedzy „Żabka czy motylek”, „Jak ryba w wodzie” i plastycznych „To ja”, „Autoportret” oraz zajęciach profilaktycznych „Moje pragnienia”, „Jestem asertywny”, „Kim jestem, co mogę”.         

                            

Uczeń:

Ø  potrafi mówić o swoich odczuciach ,

Ø  wykazuje postawę asertywną.

Kwiecień / Czerwiec

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonej kampanii, zdjęcia

 

 

 

Profilaktyka zdrowotna

 * Uczniowie kl. IV – VI oraz gimnazjum objęci byli testami ogólnymi sprawdzającymi sprawność fizyczną na podstawie indeksu sprawności. 

* Uczniowie kl. II uczestniczyli w programie „Ratujemy i uczymy ratować”.                                             

 * Uczniowie brali udział w społecznym programie „Szkoła bez przemocy”. W ramach akcji uczniowie przygotowali apel pod hasłem „Grzeczność nie jest nauką łatwą”.              

* Uczniowie wraz z A. Pietraszkiewicz  współpracowali z hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu

 

Uczeń:

Ø  prowadzi aktywny styl życia,

Ø  wie, jak należy kształtować swoją aktywność fizyczną,

Ø  ma świadomość jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy oraz zna zasady jej udzielania,

Ø  reaguje i nie jest obojętny na zachowania agresywne,

Ø  pomaga ludziom w potrzebie.

Kwiecień

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Informacje na stronie szkoły

 

 

Wyniki testów

 

 

Sprawozdanie z programu

 

 

 

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

* Uczniowie kl. I – III brali udział w programie „Bezpiecznie poruszamy się po drodze”. Uczestniczyli w konkursie plastycznym oraz wiedzy.

Uczeń:

Ø  wie, jak należy zachować się na drodze.

Wrzesień

Zapisy w dzienniku

Edukacja zdrowotna

* Nauczyciele na lekcjach przyrody, matematyki, j. polskiego, geografii, historii, plastyki, techniki oraz informatyki realizowali tematy z zakresu zdrowia.

Uczeń:

Ø  ma świadomość jak ważne są wszystkie aspekty naszego życia w kontekście zdrowia.

Kwiecień

Zapisy w dziennikach

 

 

W roku szkolnym 2011-2012 zakończyliśmy realizację trzyletniego programu promocji zdrowia w ramach projektu Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie  „Zdrowy świat – lepszy świat”. Program o charakterze długoterminowych działań dostosowany był do potrzeb i zainteresowań uczniów naszej szkoły. W bieżącym roku szkolnym realizowane zadania były pod hasłem „Grzeczność nie jest nauką łatwą”. Cała społeczność szkolna aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła we wszystkich zadaniach. Uczniowie wzięli udział w konkursach „Kultura zdobi i ułatwia życie”, „Zasada fair play”. Organizowano różnorodne formy aktywności, jak zajęcia sportowe, rekreacyjne czy z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia teatralno – taneczne. Uczniowie otrzymali również pomoc i wsparcie ze strony pedagoga, psychologa oraz na zajęciach realizowanych w świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej „Uśmiech Dziecka”. Propagowaliśmy zdrowy sposób odżywiania poprzez akcje „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”. Nasza szkoła kontynuowała  realizację następujących kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Trzymaj Formę”, „Szkoła bez przemocy”. Krzewiliśmy idee harcerskie, które realizowane były na zajęciach gromady zuchowej „Leśni Władcy”. Umacnialiśmy również relacje uczniów i ich rodziców na corocznym festynie „Rodzinnie i zdrowo na sportowo”.  W następnym roku szkolnym nasza szkoła rozpocznie realizację nowego 3-letniego programu w ramach projektu „Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie”.