RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „ ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE" REALIZOWANEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W SOSNOWCU

w okresie od 01.09.2012 r. do 29.06.2013 r.  

 

KARTA INFORMACYJNA O SZKOLE

 

Nazwa szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

 

Adres szkoły

41 – 215 Sosnowiec ul. Starzyńskiego 41

 

Dyrektor szkoły

 mgr Anna Woszczek

 

Koordynatorzy programu

mgr Olga Chodakowska

mgr Marta Lipińska

mgr Anna Pietraszkiewicz

mgr Marek Mizgajski

Grażyna Pniak

Bogumiła Cerek (intendent szkolny)

Joanna Dzięga (higienistka szkolna)

 

Liczba uczniów

229

Liczba nauczycieli

39

 

ZADANIA PRIORYTETOWE WYZNACZONE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

MODUŁ: ŻYJEMY BEZPIECZNIEJ

 

ZADANIE

METODY REALIZACJI

UZYSKANE EFEKTY

TERMIN

SPOSOBY MONITOROWANIA I DOKUMENTACJI

 

 

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

Harcerze  przeprowadzili dla uczniów naszej szkoły  udzielania zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w Międzyszkolnych Zawodach Ratownictwa Przedmedycznego pt „Każdy z nas jest ratownikiem”  

 

Uczniowie wraz z nauczycielami wykonali gazetki ścienne dotyczące udzielania pierwszej

pomocy.

 

UCZEŃ:

-  ma świadomość jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy,

-  zna zasady udzielania pierwszej pomocy,

-  wie jak wyposażyć apteczkę pierwszej pomocy.

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Zdjęcia oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE ORAZ  PODCZAS SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Uczniowie klas pierwszych w trakcie roku szkolnego uczestniczyli  w  spotkaniach z policjantem.

 

Uczniowie  poznawali zasady ruchu drogowego na lekcjach, aby sprawdzić swoje wiadomości wzięli udział w dwóch edycjach Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i za każdym razem zajęli I miejsce. Następnie spróbowali swoich sił Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" tam zajęli wysokie 6 miejsce.

Uczniowie zdali egzamin na kartę rowerową.

 

Uczniowie brali udział w  pogadankach na lekcjach na temat bezpieczeństwa podczas przerw, zabaw na placu szkolnym, spędzania wolnego czasu, oraz  bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji.

 

UCZEŃ:

-  zna i stosuje zasady ruchu drogowego

 

- zna i stosuje podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach.

 

 

II semestr roku szkolnego

 

Zapisy w dzienniku.

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku

 

 

STOP NAŁOGOM  I AGRESJI

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w Światowym Dniu bez papierosa,

zapoznali się ulotkami  dla uczniów o tematyce uzależnień.

 

Uczniowie brali udział w pogadankach na temat uzależnień, oraz realizowali  programy profilaktyczne.

 

 

UCZEŃ:

-  wykazuje postawę asertywną,

-  potrafi podjąć rozsądny wybór i zna konsekwencje własnych

działań.

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Harmonogram pogadanek.

 

RADZĘ SOBIE Z ZAGROŻENIAMI

Na terenie naszej szkoły zostały zorganizowane dla naszych uczniów:

- spotkanie ze strażakiem,

- spotkanie z policjantem,

- zajęcia lekcyjne nt zagrożeń.

UCZEŃ:

- zna numery telefonów alarmowych,

-  wie jak zachować się w sytuacjach zagrożenia i wie do kogo zwrócić się o pomoc.

 

Cały rok szkolny

 

 

Zapisy w dzienniku.

 
     
 

W roku szkolnym 2012-2013  rozpoczęliśmy realizację kolejnego  trzyletniego programu promocji zdrowia w ramach projektu Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie  „Zdrowy świat – lepszy świat”. Program dostosowany jest do potrzeb i zainteresowań uczniów naszej szkoły. W bieżącym roku szkolnym realizowane zadania były pod hasłem pod hasłem „Żyjmy bezpieczniej”. Cała społeczność szkolna aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła we wszystkich zadaniach. Oprócz zajęć zorganizowanych wg harmonogramu programu promocji zdrowia organizowano różnorodne formy aktywności, jak zajęcia sportowe, rekreacyjne czy z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia teatralno – taneczne. Nasi Uczniowie w trakcie roku szkolnego aktywnie uczestniczyli w uroczystościach szkolnych:

- Ślubowanie klas pierwszych

- Dzień Nauczyciela

- Święto Niepodległości

- Dzień Języków Obcych

- Jasełka

- Precz z agresją „Grzeczność nie jest nauką łatwą”

- Dzień Ziemi „Dobra energia dla wszystkich”

- Rocznica Konstytucji 3 Maja

         Przez cały rok szkolny uczniowie wyjeżdżali na  wycieczki krajoznawcze oraz do kina, teatru i muzeum. Nasza szkoła dała możliwość uczestniczenia naszym uczniom w  zajęciach „Koło młodego przyrodnika”. Uczniowie brali również udział w obchodach Święta Ziemi.

         Dla uczniów prowadzone były zajęcia sportowe – piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton,  gry zespołowe, rekreacja i aerobik, a uczniowie z wadami postawy objęci byli zajęciami z gimnastyki korekcyjnej.

Uczniowie brali udział w zawodach i igrzyskach sportowych. 

Uczniowie kl. III oraz klas specjalnych mieli zorganizowany wyjazd na Zieloną Szkołę, gdzie uczyli się jak można  aktywnie zagospodarować swój czas wolny, oraz dbali o kondycję fizyczną, jak i również wzbogacali swoją wiedzę.

Uczniowie otrzymali również pomoc i wsparcie ze strony pedagoga, psychologa oraz na zajęciach realizowanych w świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej „Uśmiech Dziecka”. Uczniowie świetlicy sportowo rywalizowali w  Turnieju Sportowym Świetlic Środowiskowych „Olimpiady Ruch Spartakiady Duch”.

Propagowaliśmy  również zdrowy sposób odżywiania poprzez akcje „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”. Nasza szkoła kontynuowała  realizację następujących kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Trzymaj Formę”, „Szkoła bez przemocy”. Krzewiliśmy idee harcerskie, które realizowane były na zajęciach gromady zuchowej „Leśni Władcy”. Umacnialiśmy również relacje uczniów i ich rodziców w kolejnym  festynie „Rodzinnie i zdrowo na sportowo”.  W następnym roku szkolnym rozpoczniemy realizację kolejnego etapu naszego programu.