RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „ ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE" REALIZOWANEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W SOSNOWCU

w okresie od 01.09.2013 r. do 29.06.2014 r.  

 

KARTA INFORMACYJNA O SZKOLE

 

Nazwa szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

 

Adres szkoły

41 – 215 Sosnowiec ul. Starzyńskiego 41

 

Dyrektor szkoły

 mgr Anna Woszczek

 

Koordynatorzy programu

mgr Olga Chodakowska

mgr Marta Lipińska

mgr Anna Pietraszkiewicz

mgr Marek Mizgajski

Grażyna Pniak

Bogumiła Cerek (intendent szkolny)

Joanna Dzięga (higienistka szkolna)

 

Liczba uczniów

240

Liczba nauczycieli

39

 

ZADANIA PRIORYTETOWE WYZNACZONE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

MODUŁ: ŻYJEMY BEZPIECZNIEJ

 
 

ZADANIE

METODY REALIZACJI

UZYSKANE EFEKTY

TERMIN

SPOSOBY MONITOROWANIA I DOKUMENTACJI

 

 

NASZE DOBRE SAMOPOCZUCIE CZYLI ZDROWIE FIZYCZNE,

PSYCHICZNE I SPOŁECZNE

 

MULTIMEDIA KRADNĄ WOLNOŚĆ

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjne dotyczące korzystania z sieci,

Uczniowie organizowali dla siebie zajęcia pomagające zagospodarować czas wolny,

Rodzice otrzymali informacje nt. uzależnień od gier komputerowych,

Uczniowie poznali zagadnienia związane z cyber przemocą.

 

UCZEŃ:

- uczeń potrafi rozsądnie korzystać z komputera i TV,

- uczeń potrafi znaleźć alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku.

 

 

 

 

POROZUMIEWAM SIĘ SKUTECZNI

Uczniowie na bieżąco uczestniczyli w realizowanych programach profilaktycznych,

Uczniowie wzięli udział w  konkursie „Żyję między ludźmi”,

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Jestem koleżeński i mam kolegów”, „Każdy popełnia błędy”.

 

UCZEŃ:

- uczeń zna swoje mocne i słabe strony,

- uczeń utrzymuje prawidłowe kontakty interpersonalne.

 

II semestr roku szkolnego

 

Zapisy w dzienniku.

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia.

 

 

 

MOJA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

Przez cały rok szkolny organizowane były zajęcia sportowe dla uczniów,

Na bieżąco współpracowano z klubem sportowym ZEW oraz MOSiR- em,

Zorganizowano kolejną edycję festynu sportowego Rodzinnie i zdrowo na sportowo oraz sportowy Dzień Dziecka,

Na bieżąco zwracano uwagę na prawidłową postawę uczniów podczas zajęć.

 

UCZEŃ:

- uczeń wie w jaki sposób kształtować swoją sprawność fizyczną,

- uczeń zna sposoby alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Harmonogram pogadanek.

 

 

ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE

Uczniowie na zajęciach z wychowawcą zostali zapoznani z chorobami układu pokarmowego, zasadami zdrowego odżywiania się,

profilaktyką antynowotworową,

oraz higienicznym aspektem odpowiedzialności za zdrowie własne i innych w otoczeniu.

 

UCZEŃ:

- uczeń zna zasady dotyczące przestrzegania higieny osobistej,

- uczeń posiada wiedzę nt. objawów zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu spowodowanych nieodpowiednim odżywianiem się,

- uczeń zna konsekwencje niedoboru i nadmiaru spożywania posiłków.

 

Cały rok szkolny

 

 

Zapisy w dzienniku.

 

 

Zdjęcia.