RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH PROJEKTU „ ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE" REALIZOWANEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W SOSNOWCU

w okresie od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r.  

    

KARTA INFORMACYJNA O SZKOLE

 

Nazwa szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

 

Adres szkoły

41 – 215 Sosnowiec ul. Starzyńskiego 41

 

Dyrektor szkoły

 mgr Anna Woszczek

 

Koordynatorzy programu

mgr Olga Chodakowska

mgr Marta Lipińska

mgr Anna Pietraszkiewicz

mgr Marek Mizgajski

Grażyna Pniak

Bogumiła Cerek (intendent szkolny)

Joanna Dzięga (higienistka szkolna)

 

Liczba uczniów

240

Liczba nauczycieli

39

 

ZADANIA PRIORYTETOWE WYZNACZONE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

MODUŁ: ŻYJEMY EKOLOGICZNIE

 
 

ZADANIE

METODY REALIZACJI

UZYSKANE EFEKTY

TERMIN

SPOSOBY MONITOROWANIA I DOKUMENTACJI

 

 

ŻYJMY EKOLOGICZNIE

DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO

 

Uczniowie uczestniczyli w akcjach:

Dzień Ziemi, Akcja Sprzątanie Świata oraz zbiórkach surowców wtórnych i zużytego sprzętu elektryczno – elektronicznego.

W trakcie roku szkolnego nauczyciele popularyzowali działania ekologiczne, a uczniowie

nabywali wiedzę na temat ekologicznych technik utrzymania w czystości środowiska i nabywania wiedzy o recyklingu.

 

UCZEŃ:

- uczeń zna przyczyny i skutki inwazyjnej gospodarki człowieka,

-uczeń segreguje śmieci, zbiera makulaturę i baterie

- uczeń wie co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektryczno – elektronicznym.

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Zapisy w dzienniku oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły (notatki, zdjęcia).

 

 

 

 

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

 

Uczniowie na godzinach wychowawczych zgłębiali wiedzę na temat anoreksji, bulimii, nadwagi, otyłości oraz zdrowego odżywiania się. Uczniowie uczestniczyli także w programie „Zdrowy uczeń – zdrowa szkoła” i w trakcie roku szkolnego aktywnie wykonywali poszczególne zadania. Zorganizowano także kolejną edycję festynu sportowego Rodzinnie i zdrowo na sportowo oraz sportowy Dzień Dziecka.

 

UCZEŃ:

- uczeń dostrzega skutki właściwego odżywiania się,

- uczeń rozróżnia produkty wartościowe od szkodliwych.

 

Cały rok szkolny

Zapisy w dzienniku oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły (notatki, zdjęcia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANY KLIMATU A PRAWA CZŁOWIEKA

 

Uczniowie w trakcie roku szkolnego na godzinach wychowawczych oraz lekcjach biologii, geografii i przyrody wzbogacali swoją wiedzę związaną z globalnym ociepleniem oraz z działaniami na rzecz ochrony klimatu. Nauczyciele uświadamiali jak ważne jest dbanie o nasze środowisko, a szczególnie o wodę potrzebą do życia.

 

UCZEŃ:

- uczeń wie co może zrobić dla ochronny klimatu,

- uczeń ma świadomość konieczności prowadzenia oszczędnej gospodarki wodnej.

 

 

Cały rok szkolny

 

 

Zapisy w dzienniku.