STRONA GŁÓWNA

 

WRZESIEŃ

2 września -  UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania Hymn Polski.
Następnie Pani dyrektor Anna Woszczek powitała wszystkich zgromadzonych gości: uczniów, rodziców, ks. proboszcza oraz nauczycieli i odczytała list pani minister edukacji K. Szumilas.
Część artystyczną przedstawili uczniowie klasy Va i VIs pod kierunkiem p. Hanny Haberko i p. Anny Szczepańskiej.
Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.
Życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły wielu sukcesów, dobrych wyników w nauce, a szóstoklasistom i trzecioklasistom powodzenia na sprawdzianie i egzaminie.
 

 21 września  - Sprzątanie świata

26 września  - Wycieczka do ZOO

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

W jesienny wrześniowy czwartek uczniowie z kl. II b, VI a i I – III s pod opieką swoich wychowawczyń zwiedzili ZOO w Chorzowie. Na początku wycieczki uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych „ Misie małe i duże”, a następnie z przewodnikiem chorzowskiego ZOO odbyli spacer ścieżkami ogrodu. Odwiedzając kolejnych mieszkańców, wzbogacali swoją wiedzę o ciekawostki i informacje podawane przez przewodnika. Wycieczka była bardzo udana, a wiadomości, które zdobyły dzieci pozwoliły lepiej poznać fascynujący świat zwierząt.

opis BP, zdjęcia DG  

 PAŹDZIERNIK 

Kiedy odchodzi Dobry Nauczyciel jest tak, jakby wszystkie rubryki w dzienniku lekcyjnym były wypełnione, tablica zapisana i zabrzmiał ostatni dzwonek. Wszystko staje się świadectwem jego pracy, dobroci, miłości i wrażliwości.

3 października 2013 r. odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku Śp. Danutę Garbulińską, która w Szkole Podstawowej nr 33 była nauczycielem przez 46 lat (1949-1995). Wykształciła i wychowała kilka pokoleń mieszkańców Ostrów Górniczych.

Msza żałobna odbyła się w Kościele p.w. Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej.

Ta niezwykle smutna, chociaż przepiękna uroczystość skłania nas do refleksji nad życiem Zmarłej, która pozostanie na zawsze w naszej pamięci i w naszych sercach.  

 1 października - Dzień Języków Obcych

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

Obchody Dnia Języków Obcych stały się już tradycją w naszej szkole. Nasi uczniowie uczą się dwóch języków obcych – języka angielskiego i języka rosyjskiego.  W tym roku szkolnym uczniowie w programie artystycznym zaprezentowali wierszyki,  piosenki i scenki humorystyczne oraz przedstawili historię Wielkiej Brytanii i Rosji. Uczestnictwo w apelu wzbogaciło umiejętności językowe uczniów oraz zachęciło do dalszej nauki. 

Organizatorzy – A. Cyran, O. Chodakowska

Zdjęcia – I. Wąsowicz

4 października - OTRZĘSINY GIMNAZJALISTÓW

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

Uroczystość "Otrzęsin", będąca już tradycją w naszym gimnazjum przygotowała klasa III ag z wychowawcą p. B. Błaszkiewicz. W uroczystości wzięła udział cała społeczność gimnazjum, a o zaszczytny tytuł gimnazjalisty ubiegali się uczniowie kl. Iag i kl. Isg, wraz ze swymi wychowawcami p. J. Grodecką i p. O. Chodakowską. Uczniowie klas pierwszych poddani zostali wielu próbom, które miały wykazać ich wolę walki, hart ducha i poczucie humoru. Musieli także zaliczyć test intelektualny i wykazać się wiedzą i umiejętnościami.
Po wykonaniu wszystkich zadań, otrzymali zaszczytny tytuł "Gimbusa" i zostali oficjalnie włączeni do społeczności naszego gimnazjum.                                           

opis BB, zdjęcia MK, film IW

5 października - Jubileusz X Rocznicy Nadania Sztandaru Kręgowi Seniorów "Korzenie"

>>>uroczysta msza<<<
>>>część oficjalna<<<

W dniu 5.10.2013 r. Krąg Seniorów ZHP „Korzenie” zorganizował Jubilacką Zbiórkę ze względu na 10rocznicę otrzymania sztandaru kręgu. W intencji harcerzy odbyła się uroczysta msza święta, której podniosłości oprócz sztandaru kręgu, dodała obecność dziewięciu innych sztandarów, w tym również naszej szkoły. Wszystkie poczty sztandarowe wraz z uformowanym szykiem harcerzy starszych i młodszych, z sosnowieckich drużyn, i zaproszonymi gośćmi  przemaszerowały do naszej szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna „Sztandarowi cześć”. Świetności zbiórce nadały rytmy orkiestry górniczej. W trakcie odczytów historii sztandaru i jego znaczenia, harcerze sosnowieckich drużyn brali udział w biegu patrolowym. W oficjalnej zbiórce brały udział zuchy nowopowstałej gromady zuchowej w naszej szkole. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy znaczek.

opis AW    

zdjęcia i film IW

1 - 4 października - POMÓŻ ZWIERZĘTOM ZE SCHRONISKA

Powoli zbliża się jesień, jest coraz zimniej, w powietrzu wilgoć. Potem będzie jeszcze gorzej - przyjdzie zima, mróz, śnieg... A w  magazynach SCHRONISKA skończyły się zapasy.

Włącz się w akcję i przynieś koce, kołdry (raczej nie puchowe), prześcieradła, bawełniane koszulki, polary itp.

Mile widziana również karma dla zwierząt ;).

Dary można składać w sali nr 48 lub u p. I. Wąsowicz 

11 października - Apel z okazji DEN

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

W tym roku akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie z klasy IIIa oraz Ia (G27) pod kierunkiem pani Bożeny Błaszkiewicz. Mogliśmy posłuchać wzruszających  piosenek (p. B. Ślefarski) i zobaczyć kilka humorystycznych "Scenek z życia szkoły". Wielkie brawa zebrały uczennice za pokaz tańca (p. M. Rejdych) oraz Nikola Mierzejewska (klasa 2a), która zaprezentowała układ gimnastyki artystycznej.

    Na zakończenie Pani dyrektor Anna Woszczek złożyła wszystkim nauczycielom życzenia  zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!

opis IW   

>>>ZOBACZ FILM<<<

  

21 października - Spotkanie z policjantem

Uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum spotkali się z policjantem z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem. Obejrzeli również film dot. cyberprzemocy.

opis  p. pedagog JK  

  24 października - Udział w konkursie świetlic środowiskowych "Mini playback show - Tanecznym krokiem"

>>> ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

Już po raz szósty wzięliśmy udział w konkursie świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu.  Reprezentujące Naszą świetlicę „Uśmiech Dziecka” dwa zespoły  stanęły na podium!

W kategorii klas młodszych: Brygida, Ania, Zuzanna, Kinga i Nina wywalczyły I miejsce!!!

W kategorii klas starszych zespół w składzie: Agnieszka, Marcelina, Emilia, Julia i Natalia zajął również I miejsce!!! 

GRATULUJEMY!

>>>ZOBACZ NASZ WYSTĘP<<< 

opis, zdjęcia, filmik IW 

29 października - Wycieczka do Osikowej Doliny
>>> ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

29 października 2013 r. dzieci ze świetlicy środowiskowej „Uśmiech dziecka” zwiedzały Osikową Dolinę w Koziegłowach koło Częstochowy. Zapoznały się z mało znaną techniką rękodzielniczą. Podczas warsztatów mogły rozwijać swoje zdolności artystyczne i wykazać się kreatywnością poprzez własnoręcznie wykonanie ozdób z drewna osikowego: aniołka i motylka. Po zajęciach dzieci otrzymały poczęstunek. Wyjazd sponsorowany był przez Wydział Zdrowia UM Sosnowiec.

 

 

opis, zdjęcia  JP  

LISTOPAD

 6 listopada - Uroczyste pasowanie na ucznia

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

6 listopada w naszej szkole odbyło się Uroczyste Ślubowanie oraz Pasowanie na Ucznia dzieci z klasy Ia. Na uroczystość zostali zaproszeni: dyrektor szkoły p. Anna Woszczek, wicedyrektor p. Elżbieta Targosz oraz rodzice i dziadkowie uczniów. W części pierwszej uczniowie klasy IVa przywitali zebranych "wierszem i piosenką". Natomiast w części drugiej, to pierwszaki recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Następnie zostały poddane sprawdzianowi z wiedzy i umiejętności. W części III dzieci, po pomyślnym zdaniu egzaminu, złożyły na sztandar szkoły uroczyste ślubowanie. Następnie, Pani dyrektor Anna Woszczek, każdego pierwszaka pasowała na ucznia i przyjęła do braci szkolnej. Na zakończenie każdy żak otrzymał pamiątkowy dyplom, tarczę oraz róg obfitości.

 

Filmiki:


                      >>> część I <<<          >>> część II <<<         >>> część III <<<


opis i filmy IW, zdjęcia JW

 7 listopada - Przedstawienie teatralne "Kot w butach"

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

Uczniowie szkoły podstawowej byli na przedstawieniu teatralnym pt. "Kot w butach", które odbyło się w MDK Kazimierz. Wszyscy z wielkim zaciekawieniem śledzili losy bohaterów bajki.

Oprócz ładnej scenografii i kostiumów najbardziej widzom spodobały się wesołe piosenki.

 

11 listopada - 95. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

 Dla uczczenia Święta Niepodległości, jak co roku 11 listopada, uczniowie naszej szkoły w kościele parafialnym pw. MBNP wystawili spektakl słowno-muzyczny pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego pani Jadwigi Grodeckiej oraz nauczyciela muzyki pana Bartłomieja Ślefarskiego. Ich występ poprzedziła Msza w intencji Ojczyzny celebrowana przez księdza proboszcza Stanisława Litwę.

 

>>> zobacz film <<<


Występ naszego szkolnego chóru wzmocnili wychowankowie pana Ślefarskiego ze szkół podstawowych w Juliuszu i Pekinie, za co im serdecznie dziękujemy.

 

opis i zdjęcia IW 

15 listopada - Udział w programie profilaktycznym

15 listopada 2013 roku w klasach I i II gimnazjum odbyła się pierwsza część programu profilaktycznego, realizowanego przez trenerów - terapeutów ze Stowarzyszenia Epsilon z Bielska Białej. Celem tych zajęć były większa integracja uczniów oraz ukształtowanie u nich gotowości do rozwiązywania problemów. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi. Druga i trzecia część programu zostaną zrealizowane w obu klasach do końca roku szkolnego.

 

     JK  

 19 listopada - Lekcja historii na żywo

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

Już po raz kolejny w naszej szkole gościliśmy członków bractwa rycerskiego ,,KERIN”, którzy tym razem, zabrali nas w czasy  Mieszka I. Uczniowie dowiedzieli się jak mógł wyglądać ślub naszego księcia z księżniczką Dobrawą, w jaki sposób Mieszko I zorganizował książęcą drużynę oraz komu oddawali cześć nasi przodkowie przed 966 r. Kim był św. Wojciech a jaką rolę odegrał w historii naszego kraju cesarz Otton I?

 

    Dziękujemy p. D. Adamczyk za zorganizowanie tak ciekawej lekcji historii.

 

zdjęcia i opis IW 

21 listopada – Konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową

>>>zobacz zdjęcia<<<

21 listopada 2013 r. harcerze z 65 SDWi „LEŚNY LUD”, działającej przy naszej szkole, brali udział w Konkursie na Ozdobę Bożonarodzeniową. Organizatorami konkursu byli: Komenda Hufca Sosnowiec i 29 SDH „ZWIADOWCY”. Uczestniczyło w nim 6 drużyn harcerskich z terenu Sosnowca. Reprezentanci naszej drużyny: Weronika, Maja i Kacper, wykonywali stroik, bombkę i kartkę świąteczną.

zdjęcia i opis JŻ    

28 listopada – Dyskoteka andrzejkowa

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

 

zdjęcia JW 

28 listopada – Udział w konkursie recytatorskim

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

Uczennice klas drugich naszej Szkoły wzięły udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim
„Humor w wierszach Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 9 w Sosnowcu.
Konkurencja była bardzo duża, a prezentacje wszystkich uczestników utrzymywały się na wysokim poziomie. Nasze uczennice zostały jednak docenione nie tylko przez Jurorów, ale również przez publiczność.

Brygida Sierka z kl. II b zajęła I miejsce,
Magda Dobrakowska z kl. II a – II miejsce,
a Hania Janas z kl. II b – wyróżnienie!

Brawa dla dziewczynek!

zdjęcia i opis BP

 GRUDZIEŃ

4 grudnia – „Brr…zimno – ciekły azot”

W murach naszej Szkoły gościliśmy Ekipę Pana Korka z niezwykle spektakularnymi warsztatami z ciekłym azotem. Wspólnie mogliśmy sprawdzić, jak niska temperatura (minus 196ºC) zmienia właściwości różnych materiałów i przedmiotów.
Wśród eksperymentów nie zabrakło: oddychających balonów, armaty azotowej a także bananowego młotka. Pokazy zakończyło wielkie, ale oczywiście bezpieczne BUM! Takie „eksperymentalne zajęcia”, to rewelacja!

zdjęcia IW, opis BP 

  

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<
klasy 1-3
>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<
klasy 4,5,6,Ig

Dziękujemy p. Beacie Piątek za zaproszenie ekipy Pana Korka do naszej szkoły.

11 grudnia –  Konkurs literacki "Misie, misie"

11 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Sosnowcu odbył się II etap międzyszkolnego konkursu literackiego „Misie, misie”. Zadaniem uczestników było samodzielne napisanie wiesza o misiu, a w II etapie recytacja własnego wiersza.
W tym konkursie sukcesy odniosły:
Rozalia Malina – zajęła III miejsce
Amelia Malina – dostała wyróżnienie
            Gratulujemy!!! Tym bardziej, iż konkurencja była duża – napłynęło aż 90 prac z Sosnowca, a w II etapie walczyło 33 uczestników.
 

opis MK

20 grudnia – Jasełka i wspólne kolędowanie

Ostatniego dnia przed feriami świątecznymi społeczność naszej Szkoły spotkała się na wspólnym kolędowaniu. Uczniowie klas drugich przy współudziale starszych koleżanek i kolegów zaprezentowali przedstawienie „Przybieżeli do Betlejem”. Występy uświetnił również chór szkolny. Jasełka bardzo się wszystkim podobały. W świąteczny nastrój wprowadziły także wspólnie śpiewane kolędy. Klasowe Wigilie były ukoronowaniem tego niezwykłego dnia. Wszystkim życzymy wesołych Świąt!!!

 

 

opis BP        

zdjęcia JW      

STYCZEŃ

13 stycznia –  JASEŁKA POKOLEŃ"

 

 

Już po raz piąty, z inicjatywy Stowarzyszenia Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły, zostały zorganizowane „Jasełka Pokoleń”. Podczas spotkania wystąpiły dwie grupy teatralne: dzieci i młodzież ze świetlicy środowiskowej „Uśmiech dziecka” oraz grupa teatralna z Kręgu Seniorów ZHP „Korzenie”. Oba występy wzbudziły zachwyt i uznanie publiczności: rodziców, seniorów, uczniów, nauczycieli. Widzowie nagrodzili aktorów gromkimi brawami
Mogliśmy również posłuchać popisów gry na skrzypcach (Marysia Bukowska) i gitarze (Natalia Dymarska) oraz kolęd w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem p. Bartłomieja Ślefarskiego.
Reżyserom: Pani Matyldzie Sierka („Korzenie”), p. Beacie Piątek ("Uśmiech dziecka”), p. Grażynie Pniak oraz  p. Ilonie Wąsowicz (za prezentację multimedialną) należą się gratulacje i słowa uznania.
Wszystkim nauczycielom i pracownikom za organizację tej uroczystości również należą się serdeczne podziękowania.

opis AW

występ dzieci występ seniorów
>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<
>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<
   
>>>zobacz film<<< >>>zobacz film<<<
>>>występ chóru<<<  

 

14 stycznia – Eliminacje do rozgrywek finałowych Mistrzostw Sosnowca szkół podstawowych

W dniu 14.01.2014 reprezentacja naszej szkoły złożona z uczennic klasy 6a p. Doroty Adamczyk brała udział w zawodach siatkówki dziewcząt. Były to eliminacje do rozgrywek finałowych Mistrzostw Sosnowca szkół podstawowych. Nasze uczennice rywalizowały z następującymi szkołami : SP 19; SP 4: SP 9 Po zaciętych i bardzo emocjonujących rozgrywkach uczennice naszej szkoły zajęły 1 miejsce! Po feriach będą rozgrywane kolejne mecze, tym razem pomiędzy sześcioma najlepszymi szkołami w siatkówce szkół podstawowych w Sosnowcu.

GRATULUJEMY i

Trzymamy kciuki!

opis i zdjęcia MM

 

16 stycznia –  ZABAWA KARNAWAŁOWA KLAS 1-3

W murach naszej Szkoły kolejny raz gościliśmy aktorów Agencji artystycznej „Bajlandia” z Warszawy. Uczniowie klas I – III mogli obejrzeć przedstawienie „O smoku i królu leniuchu”, czyli poznać historię króla Histeriusza, któremu nic nie chciało się robić... Dzieci w trakcie tego spektaklu nie tylko wspaniale się bawiły, ale zapoznały się ze szlachetnymi zasadami dotyczącymi zdrowego trybu życia. Po przedstawieniu bohaterowie bajki zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy. Jak karnawał, to karnawał! Były tańce, konkursy, swawole! Można było również skosztować smacznych wypieków. Wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę!

 

opis i zdjęcia BP      

Dziękujemy p. Beacie Piątek za zaproszenie „Bajlandii” do naszej szkoły.

15-17 stycznia - Dni Patrona Szkoły

Przebieg obchodów:
• 15 stycznia - konkurs recytatorski (przesłuchania),

• 16 stycznia  - pełnienie straży honorowej, Konkurs plastyczny
• 17 stycznia  - konkurs wiedzy o A. Mickiewiczu i uroczysty apel.

                                 

>zobacz film - cz. 1.<

>zobacz film - cz. 2.<

 

konkurs recytatorski (przesłuchania)   konkurs plastyczny   konkurs wiedzy  

 apel

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<
 
>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<
 
>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<
 
>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<
       

organizatorzy: p. J. Grodecka, A. Stroińska,

I. Wąsowicz

                           zdjęcia JW, filmy ucz. Patryk M.        

27 stycznia - 69 rocznica wyzwolenia Sosnowca

27 stycznia 2014 roku grupa uczniów ZSO nr 6 wraz z opiekunami brała udział w uroczystości upamiętniającej 69 rocznicę wyzwolenia Sosnowca spod okupacji niemieckiej. Obchody odbyły się przed grobem żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w walkach z okupantem w styczniu 1945 roku. Młodzież oddała hołd poległym składając kwiaty.

opis JK  

OD 20 DO 31 stycznia

LUTY 

26 lutego  -  Mistrzostwa Sosnowca w badmintonie  dziewcząt szkół podstawowych 

W dniu 26 lutego w Szkole Podstawowej nr 40 w Sosnowcu odbyły się Mistrzostwa Sosnowca w badmintonie dziewcząt szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowały Edyta Dudek i Dominika Marczak. Zawody rozgrywane były systemem brazylijskim, czyli do dwóch przegranych meczy. Dziewczęta indywidualnie zajęły:

-  Dominika III,

- Edyta VII miejsce, co w przeliczeniu na start drużynowy dało nam 2 miejsce pośród szkół podstawowych w Sosnowcu. Zajęte miejsce premiuje drużynę do dalszych gier i reprezentowaniem miasta w rozgrywkach rejonowych z Jaworznem.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych grach!

 

opis JW           

27 lutego  -  Mistrzostwa Sosnowca w badmintonie dziewcząt szkół gimnazjalnych

W dniu 27 lutego drużyna dziewcząt w składzie Emilia Waluga i Marcelina Zygan reprezentowała nasze gimnazjum w Mistrzostwach Sosnowca w badmintonie. W zawodach wzięło udział 18 zawodniczek reprezentujących 9 gimnazjów. Osiągnięcia indywidualne naszych dziewcząt to:

- VI miejsce Emilki,

- Marcelina sklasyfikowana zastała w grupie dziewcząt na miejscu IX.

W klasyfikacji drużynowej nasze zawodniczki zajęły ostatecznie 5 miejsce.

Gratulujemy bardzo dobrej gry!

opis JW

28 lutego  -  Mistrzostwa Sosnowca w koszykówce dziewcząt szkół gimnazjalnych

 W zakończonych rozgrywkach Mistrzostw Sosnowca w koszykówce dziewcząt szkół gimnazjalnych reprezentacja naszej szkoły w składzie:  Tomczyk Patrycja, Adamik Paulina, Chrut Wiktoria, Mucha Wiktoria, Waluga Emilia i Zygan Marcelina uplasowała się ostatecznie na 7-8 miejscu wśród sosnowieckich gimnazjów.

Gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie szkoły.

opis JW 

MARZEC

12 marca  -  Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Od 2008 r. nasza szkoła uczestniczy w programie „Szkoła Promująca Zdrowie”.

W 2010 roku otrzymaliśmy certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w zeszłym roku rozpoczęliśmy starania o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, no i udało się!

Krajowy certyfikat nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie.

12 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Kapituły, gdzie po przeanalizowaniu całej dokumentacji przyznano naszej szkole certyfikat.

Dziękujemy pani dyrektor oraz wszystkim nauczycielom i uczniom za aktywne uczestnictwo w realizacji programu „Zdrowy Świat – Lepszy Świat” (koordynatorzy O. Chodakowska, M. Lipińska).

 12 marca  -  Wizyta przedszkolaków

W dniu dzisiejszym gościliśmy dzieci z grup 5 i 6 – latków z Przedszkola Miejskiego nr 31. Dzieci wzięły udział w zajęciach z języka angielskiego, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Exotic Animals” (z p. Olgą Chodakowską) oraz w zajęciach ruchowych (z p. Małgorzatą Rejdych). Przedszkolakom pomagali uczniowie z klas IIa i IIIa. Po zajęciach wszyscy odpoczywali podczas wspólnego poczęstunku.

 

 

opis OCh, zdjęcia MM i IW

 

Mamy nadzieję, że przedszkolaki polubiły naszą szkołę i od września zostaną uczniami

klasy pierwszej. 

  14 marca  -  Apel z okazji MDK

Z okazji Święta wszystkich Kobiet uczniowie uczęszczający na zajęcia OPP nr 2 przygotowali pod kierunkiem pana Bartłomieja Ślefarskiego apel-niespodziankę.

>>>zobacz filmową relację <<<

 
18 marca  -  Halowe Mistrzostwa Sosnowca w lekkoatletyce

W dniu 18.03.2014 roku reprezentacja dziewcząt w składzie: Klaudia Boroń, Klaudia Schufreida, Karolina Pająk, Julia Tomalak z klasy 6, Dominika Marczak z klasy 5 i Amelia Malina z klasy 4, wzięła udział w Halowych Mistrzostwach Sosnowca w lekkoatletyce. Zawody przeprowadzone zostały na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 42. Na program zawodów składały się trzy konkurencje indywidualne: skok w dal z miejsca, bieg na 30 metrów i pchnięcie piłką lekarską. Najwyższą lokatę wśród naszych dziewcząt zajęła Klaudia Boroń, która zajęła V miejsce w pchnięciu piłką lekarską.


Wszystkim dziewczętom gratulujemy dobrego występu.
 

opis JW    

21 marca 2014 r. – Witaj Wiosno!

Dzisiaj uczniowie klas drugich uroczyście pożegnali Zimę i powitali Wiosnę. Spacer ulicami naszej dzielnicy był baaardzo przyjemny. Marzanny zostały komisyjnie spalone, więc mamy nadzieję, że zima już do nas nie wróci. Po powrocie z wycieczki były pierwsze wiosenne harce na szkolnym placu zabaw!

 

 

 

 

opis BP, zdjęcia BP

 
26 marca  - Zawody sportowe - koszykówka

26 marca  - Szkolne Targi Edukacyjne

Z myślą o uczniach klas III  naszego gimnazjum, oraz ich rodzicach, na terenie naszej szkoły odbyły się, już kolejny raz, Szkolne targi edukacyjne, na których, szkoły ponadgimnazjalne z  terenu Sosnowca, zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną.

  Goście udzielali informacji na temat typów szkół, kierunków kształcenia oraz zasad rekrutacji w poszczególnych szkołach.

Uczniowie dostali ulotki, foldery oraz uzyskali informacje na temat nowych kierunków kształcenia.

 
26 marca  - „Odlotowa apteka”

Dnia 26 marca 2014 roku odbyła się prelekcja „Odlotowa apteka”, którą zrealizował specjalista ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach. Wykładu wysłuchali rodzice naszych uczniów oraz nauczyciele. Prelekcja ta była jednym z realizowanych w ZSO nr 6 działań zapobiegających uzależnieniom, zaplanowanym w Szkolnym programie profilaktyki.

 

pedagog szkolny J. K.   

27 marca 2014 r. – Z wizytą w teatrze

Dzieci z klas I – III pod opieką swoich wychowawczyń oglądały w MDK w Kazimierzu Górniczym przedstawienie „Bajka o dzielnym Szewczyku” w wykonaniu aktorów Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa. Spektakl był bardzo interesujący. Ciekawa muzyka, efekty specjalne i barwna sceneria powodowały to, że uczniowie śledzili losy dzielnego Szewczyka z zapartym tchem.

 

opis BP, zdjęcia DG

 

KWIECIEŃ

  4 kwietnia - Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 4.04.2014 r. w SP 46 odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat przepisów ruchu, a także umiejętnościami jazdy na rowerze. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Boroń, Karolina Pająk, Jakub Tomczyk, Mateusz Jurczyk i zajęli II miejsce!

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych eliminacjach!

 

opis IW

 

 8 kwietnia  - Przegląd Świetlic Środowiskowych

W Szkole Podstawowej nr 27 odbył się już XIV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH. W tym roku hasłem przewodnim byli "Nasi bajkowi przyjaciele". Na Przeglądzie zaprezentowały się  dzieci z 13 świetlic działających na terenie Sosnowca.

Dzieci uczęszczające na zajęcia do naszej świetlicy środowiskowej "UŚMIECH DZIECKA" przygotowały inscenizację pod opieką Pani B. Piątek i  Pani I. Wąsowicz "Witajcie na stacji Balkolandia".

Nasz występ wyróżnił się  dużą ilością piosenek oraz przepięknymi strojami. Dzieci zostały nagrodzone wielkimi brawami, dyplomem oraz nagrodami

opis, zdjęcia, filmik IW   

>>>zobacz filmik<<<

8 kwietnia  -  II edycja zawodów ratownictwa „Każdy z nas jest ratownikiem 2014”

W ramach programu Śląska Szkoła Promująca Zdrowie uczniowie klasy 3 gimnazjum realizowali projekt mający na celu zapoznanie uczniów klas najmłodszych z zasadami i sposobami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku.  Podczas zajęć dzieci dowiedziały się w jaki sposób wezwać kwalifikowaną pomoc oraz w jaki sposób należy postępować do czasu jej przyjazdu. Dzieci poznały sposoby jak unieruchomić złamaną lub zwichniętą rękę czy palec, czym dezynfekować i opatrywać rany oraz jak radzić sobie z siniakami itd. Uczniowie zostali pouczeni, w jaki sposób powinni postępować, gdy takie sytuacje zaskoczą ich w najmniej odpowiednim momencie.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem ćwiczyli bandażowanie i zabezpieczanie ran.

W projekcie uczestniczyli : Patrycja Tomczyk, Soczówka Daria, Dudek Paweł, Dziadek Dawid, Chojnacki Kacper.

Gimnazjaliści mogli sprawdzić swoje umiejętności w II zawodach ratownictwa „Każdy z nas jest ratownikiem 2014” organizowanych w dniu 8 kwietnia przez ZSO nr 14 i Wyższą Szkołę Medyczną w Sosnowcu. Drużyna reprezentująca nasze gimnazjum w składzie: Dudek Paweł, Dziadek Dawid i Chojnacki Kacper w stawce 12 zespołów zajęła wysokie IV miejsce.

 

Gratulujemy udanego występu i jednocześnie życzymy wszystkim, by zdobyta wiedza nie była kiedykolwiek potrzebna!

opis JW

11 kwietnia  - Apel  „Stop przemocy i agresji”

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY !
Zawsze powinna taka być! Nie tylko szkoła, ale także dom, rodzice, rodzeństwo oraz każdy z nas – BEZ PRZEMOCY

Dnia 11 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbył się apel pt. „ Stop przemocy i agresji”. Uczniowie zostali zapoznani z prezentacją dotyczącą przeciwdziałaniu zachowań agresywnych. Młodzi aktorzy przedstawili scenki tematyczne przygotowane z wychowawcami.

Agresja jest to działanie skierowane przeciwko drugiemu człowiekowi, wyrządzające innym krzywdę, a wynikające z nieumiejętności radzenia sobie z własnymi problemami.
Agresja to uczucie, które towarzyszy setkom, tysiącom ludzi, to zjawisko, które opanowuje coraz młodsze pokolenia.

Tempo życia zwiększa się, ludzie chcą osiągać więcej, widzieć więcej, mieć więcej. W szybszym tempie opanować muszą wiedzę, aby szybciej móc zarabiać i żyć lepiej niż pokolenie żyjące wcześniej. Jakie są tego koszty? W końcu nic za darmo! Więcej stresu, nerwów, bieganiny, mniej spokoju, rozmów, zrozumienia. Mało kto wytrzymuje, wielu poddaje się agresji.

Czy zdrowy rozsądek, życzliwość nie mogłyby sobie z nią poradzić? Młodzi aktorzy odpowiedzieli nam na to pytanie, przedstawiając scenki tematyczne przygotowane z wychowawcami. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym.

Jolanta Kluska
Agnieszka Król
Anna Szczepańska
 

15 kwietnia  - Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Nasza drużyna w składzie:  Klaudia Boroń, Karolina Pająk, Jakub Tomczyk, Mateusz Jurczyk  zajęła II miejsce w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Turnieju

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

 

 6 maja będą rywalizować w wojewódzkich eliminacjach Turnieju BRD.

 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych zmaganiach!

 
17 - 22 kwietnia wiosenna przerwa świąteczna
 
23 - 25 kwietnia - Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna - 23 kwietnia 2014 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r.

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

Część językowa - język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 r.
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

UWAGA!!! Dla uczniów I i II klasy gimnazjum to dni wolne od zajęć

 25 kwietnia i  28 kwietnia -  Giełda kwiatowa

Już po raz szósty nasza placówka oraz Stowarzyszenia Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły zorganizowali GIEŁDĘ KWIATÓW, która tradycyjnie odbyła się przed długim majowym weekendem przed budynkiem ZSO nr 6. Mieszkańcy Ostrów Górniczych, uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły mogli nabyć jednoroczne rośliny rabatowe, balkonowe i tarasowe.

  

25 kwietnia -  Wycieczka do Ogrodzieńca
 
30 kwietnia  - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Albus – Zuch”

Uczniowie klasy 3a po raz pierwszy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Albus – Zuch” organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. 19.03.2014 r. uczniowie rozwiązywali test, natomiast 30.04.2014 r. otrzymaliśmy wyniki rozstrzygnięcia konkursu:
Nina Kasak – zajęła 10 miejsce
Kalina Stelmach – zajęła 14 miejsce
Filip Kajdan – zajął 15 miejsce
Wyżej wymienieni uczniowie zostaną nagrodzeni dyplomami laureata, natomiast pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

GRATULUJEMY!

 
O. Chodakowska
 

 30 kwietnia  - Apel z okazji  223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

>>> ZOBACZ ZDJĘCIA<<<

30 kwietnia społeczność uczniowska podczas apelu poświęconemu Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zobaczyła inscenizację  "Lekcja historii na żywo" przygotowaną przez uczniów klasy Va.

 

 

>>>zobacz film<<<

zdjęcia JW, filmik IW

MAJ
 3 maja  - ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystej mszy św. w intencji ojczyzny w Kościele pod wezwaniem MBNP w Ostrowach Górniczych. Po mszy, jak co roku, przedstawili inscenizację (klasa Va pod kierunkiem p. Hanny Haberko),  oraz montaż słowno – muzyczny przygotowany przez p. A. Stroińską i p. Bartłomieja  Ślefarskiego.

Występ młodzieży szkolnej wywołał wśród zebranych wiele wzruszeń. Zostali nagrodzenie gromkimi brawami.

>>>zobacz film<<<

 

>>>występ chórku<<<

 

zdjęcia Maja Ś., filmiki IW

 
 6 maja  - II edycja Międzyszkolnego konkursu języka angielskiego dla uczniów klas IV – VI „English can be fun”

W dniu 06.05.2014 r. odbyła się już druga edycja międzyszkolnego konkursu języka angielskiego „English can be fun”. Uczniowie zmagali się z zadaniami o różnym stopniu trudności. W toku rywalizacji, która dostarczyła dużo emocji i wrażeń:

I miejsce –  zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 23

II miejsce – zajęli uczniowie z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1

III miejsce – zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni pomocami dydaktycznymi do nauki języka angielskiego. Nagrody wręczyła pani dyrektor. Dziękujemy uczniom i ich opiekunom za udział w konkursie.

 

Organizatorzy – A. Cyran, O. Chodakowska

opis OCh, zdjęcia Paweł D.

Zielona szkoła -   DZIWNÓWEK, 30 kwietnia – 14 maja 2014 r.

 W bieżącym roku szkolnym klasa IIIa wraz z wychowawcą uczestniczyła w zielonej szkole. Tym razem dzieci odwiedziły małą nadmorską miejscowość o swoistym klimacie. Odpoczywały i uczyły się na terenach czystych ekologicznie. Podziwiały urokliwy krajobraz polskiego wybrzeża, poznały specyficzne warunki życia ludzi nad Bałtykiem.
     Program kolonii był bardzo bogaty. Dzieci korzystały z wycieczek turystyczno – krajoznawczych. Odwiedziły i poznały Kołobrzeg i jego zabytki, wypłynęły w rejs statkiem po morzu, uczestniczyły w wyprawie do Wolińskiego Parku Narodowego. Podziwiały eksponaty w Muzeum Przyrodniczym, spacerowały Aleją Gwiazd w Międzyzdrojach, zwiedziły najpiękniejsze zabytki Kamienia Pomorskiego. Dotarły też do Trzęsacza i Niechorza.
     Miało miejsce również kilka ciekawych imprez: niezwykłe „Pirackie spotkanie” w Latarni Morskiej w Kołobrzegu, Familijne światełko do nieba, żołnierska biesiada przy ognisku, dyskoteki i zajęcia taneczne w centrum multimedialnym.
     W wolnych chwilach koloniści relaksowali się na plaży, na placach zabaw lub na zajęciach sportowych i animacyjnych. Odbyło się wiele konkursów oraz sportowe igrzyska kolonijne. Dzieci uczestniczyły też w zajęciach na krytym basenie.
     Na długo w pamięci pozostanie nam również spotkanie z królem mórz i oceanów – Neptunem oraz widok niezapomnianego zachodu słońca nad Bałtykiem.
                                                                                                                                                                                   wych. MD

 27 maja - Regionalny Konkurs Recytatorski „I like poetry”

W dniu 27.05.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Sosnowcu odbył się Regionalny Konkurs Recytatorski „I like poetry”. Zadaniem uczniów było recytowanie tekstu w języku angielskim. Udział w konkursie wzięły uczennice z klasy 6a.

Natalia Osys zajęła III miejsce recytując wiersz Kenna Nesbitta „I think my Dad is Dracula”.

Agnieszka Pasek oraz Emilia Fudalewska otrzymały wyróżnienia.

Gratulujemy!

opis i zdjęcia OCh 

30 maja - Uroczyste wręczenie nagród w konkursach informatycznych

Podsumowanie konkursów odbyło się 30 maja  w Zespole Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej:

1) V edycja Zagłębiowskich Konkursów na prezentację multimedialną i film  pod patronatem Dyrektora RODN WOM Katowice  „Sport ma w sobie siłę, w której mieszczą się trzy wartości – prawość, wolność i patriotyzm”

- Emilia WalugaI miejsce wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

2) XIII edycja Zagłębiowskich Konkursów Grafiki Komputerowej pod patronatem Dyrektora RODN WOM Katowice „Sport ma w sobie siłę, w której mieszczą się trzy wartości – prawość, wolność i patriotyzm”

- Mateusz Jurczyk - wyróżnienie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Gratulujemy!

opis IW, zdjęcia JW 

  30 maja - I Powiatowy Konkurs Informatyczny Comic Top

Zespół Szkół Elektronicznych był organizatorem I Powiatowego Konkursu Informatycznego COMIC TOP 10 dla uczniów III klas gimnazjum. Nasz uczeń Grzegorz Krawczyk wśród 14 uczestników zajął 

V miejsce.

Gratulujemy! 

opiekun I. Wąsowicz

CZERWIEC

3-4 czerwca - Wycieczka klasy III ag - Ustroń

Uczniowie klasy IIIag wraz z wychowawczynią p. B. Błaszkiewicz spędzili dwa dni na wycieczce w Ustroniu. Było wiele atrakcji: wizyta w Skoczowie, kręgielnia, basen, wspinaczka na Równicę, zjazd torem saneczkowym. Pogoda i humory dopisały. Do domów wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Szkoda, że to już ostatni wspólny wyjazd w takim gronie!

 

opis i zdjęcia IW 

 6 czerwca - XII Turniej świetlic środowiskowych

 

  część I część II
sprawozdanie  - Uroczyste rozpoczęcie turnieju  - Występ Bractwa rycerskiego

 

 - Konkurencje sportowe  - Uroczyste wręczenie nagród
>>>zobacz zdjęcia<<<

>zobacz filmik<

>zobacz filmik<

opis AS, zdjęcia, filmy IW     

9 czerwca - Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Albus”

 

Uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Albus” organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. W konkursie wzięło udział 27 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

W kategorii gimnazjum:

klasa III – Aleksandra Majak – laureat – VIII miejsce

klasa I – Emilka Waluga – laureat – X miejsce

W kategorii szkoły podstawowej:

klasa IV:

Małgorzata Chrapka –  laureat –IX miejsce

Aleksandra Kaszubowska – laureat – X miejsce

Katarzyna Kucharska – wyróżnienie – XIII miejsce

Wiktoria Durleta – wyróżnienie – XV miejsce

klasa VI:

Emilia Fudalewska –  wyróżnienie – XIII miejsce

Natalia Osys – wyróżnienie – XIII miejsce

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, uczniowie chętnie biorą w nim udział.

 

Wszystkim gratulujemy!!!

opis OCh

14 czerwca (sobota) - VIII Festyn „RODZINNIE I ZDROWO NA SPORTOWO”

14 czerwca 2014 r. odbył się w naszej szkole VIII Festyn „Rodzinnie i zdrowo na sportowo”. Organizatorami festynu byli nauczyciele ZSO nr 6, rodzice oraz członkowie Stowarzyszenia „Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły”.

Po oficjalnym rozpoczęciu festynu, przez p. dyr. Annę Woszczek, uczniowie zademonstrowali gościom i rodzicom swoje talenty aktorskie, wokalne i taneczne na scenie, którą grzecznościowo wypożyczył nam i zmontował MOSiR.

Dzieci wraz z rodzicami wzięli udział w licznych konkurencjach sportowych: strzały do bramki, hula- hop, skoki na piłce, rzuty do celu, wyścig w parach ze związanymi nogami, wiódł ślepy…, oraz przeciąganie liny.

Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach zostali nagrodzeni pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi.

W czasie trwania festynu czynny był bufet, w którym można było zakupić pyszne ciasta (upieczone przez rodziców) napoje, gorące i zimne posiłki: bigos, kiełbasa z grilla, swojski chleb z domowym smalcem i ogórkiem.

Do dyspozycji dzieci podczas trwania festynu był dmuchany zamek, boiska do piłki nożnej, siatkówki, badmintona,  a dla najmłodszych kącik zabaw.

Nie zawiedli nas nasi uczniowie, ich rodzice oraz mieszkańcy Ostrów, którzy licznie przybyli na festyn i świetnie się bawili podczas rodzinnych rozgrywek.  Chociaż pogoda była zmienna,  dobry humor wszystkim dopisywał.

 Zaszczycili nas również swoją obecnością: Inspektor Wydziału Edukacji - Bożena Grociak, Radni RM w Sosnowcu: Halina Sobańska, Jan Bosak, Zbigniew Dziewanowski, komendant V Komisariatu – Grzegorz  Kruczek, Komendant Seniorów ZHP „Korzenie – hm. Jerzy Sierka, przedstawiciel KS „ZEW Kazimierz” – p. Jan Dziwosz, przedstawiciel „Katowickiego Węgla” – p. Krzysztof Targosz.

 

 

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Szkoła dla Ostrów – Ostrowy dla Szkoły”

oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu

Filmiki:

- Uroczyste otwarcie

- Występy klas 1- 3

- Występ świetlicy Uśmiech dziecka

- Występ kółka teatralnego

- Występ grup nauki tańca

 

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom za zorganizowanie kolejnego Festynu „Rodzinnie i zdrowo na sportowo”, a szczególnie koordynatorom tego projektu. Słowa podziękowania kieruję do rodziców za upieczenie ciast i obsługę „słodkiego stanowiska”. Imiennie dziękuję Państwu Osys za  dostarczenie własnego grilla i jego obsługę podczas imprezy, a Państwu Dudek za wykorzystanie prywatnej trampoliny.

Podziękowanie składam zarządowi MOSiR za dostarczenie sceny na prezentację talentów uczniowskich oraz zjeżdżalni dla dzieci. Gorąco dziękuję Panu  Tomaszowi Mucha za kolejne prowadzenie imprezy o tak dużym zasięgu.

Anna Woszczek

27 CZERWCA - Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

 - czwartek - 9.00 - Uroczysta msza św.

 - piątek - 9.00 - Uroczyste wręczenie nagród, i świadectw z wyróżnieniem uczniom klas IV-VI oraz gimnazjum,

                        - ślubowanie klas VIa i IIIg,

                        - przekazanie sztandaru

 - 10.00 - Uroczysta Akademia zakończenie roku szkolnego - uczniowie SP 33 i Gimnazjum  27

 - 10.30 - Spotkania uczniów z wychowawcami w klasach

 

<<< ZDJĘCIA I FILMIKI<<< 

 NASZE SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2013\2014

>>>CZYTAJ  TUTAJ<<<