Regulaminy i zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 33 w Sosnowcu
 

w związku COVID-19

 

1.

 

 Organizacja pracy szkoły od 16.03.2020 r.  

 

2.

 

Organizacja pracy szkoły od 15.04.2020 r.  

 

3.

 

 Regulamin pracy szkoły od 01.09.2020 r.  

 

4.

 

 Regulamin prowadzenia lekcji w salach od 01.09.2020 r.  

 

5.

 

 Procedury dotyczące działań profilaktycznych, minimalizujących ryzyko zakażenia COVID-19 w kuchni i stołówce  

 

6.

 

 Zasady ochrony danych osobowych w trakcie nauczania zdalnego  

 

7.

 

 Organizacja pracy szkoły od 26.10.2020 r.  

 

8.

 

 

Organizacja pracy szkoły od 09.11.2020 r.

 

 

9.

 

 Obowiązki nauczyciela SP 33 pracującego zdalnie.  

 

10.

 

 Zasady pracy w aplikacji TEAMS  

 

11.

 

 Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole
 od 18.01.2021 r.
 

 

12.

 

Organizacja pracy świetlicy od 18.01.2021 r.  

13.

 

Regulamin biblioteki i czytelni od 18.01.2021 r.

 

 

 

14.

 

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od 17.05.2021 r.

 

 

15.

 

 

Procedura organizacji pracy na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu od dnia 01 września 2021 roku.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 www.zso6.neostrada.pl , All rights reserved.  Designed by: nolia