Zarządzenia Dyrektora Szkoły obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 33

w Sosnowcu w związku COVID-19

 

1.

 

Zarządzenie nr 1/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 30 września 2020 roku.

 
 

 

2.

 

Zarządzenie nr 5/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 11 października 2020 roku.
 

 

3.

 

Zarządzenie nr 7/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 02 lipstopada 2020 roku.
 

 

4.

 

Zarządzenie nr 8/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 18 stycznia 2021 roku.
 

 

5.

 

Zarządzenie nr 11/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 16 marca 2021 roku.
 

 

6.

 

Zarządzenie nr 12/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 19 marca 2021 roku.
 

 

7.

 

Zarządzenie nr 13/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 09 kwietnia 2021 roku.
 

 

8.

 

Zarządzenie nr 14/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 16 kwietnia 2021 roku.
 

 

9.

 

Zarządzenie nr 16/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 23 kwietnia 2021 roku.
 

 

10.

 

Zarządzenie nr 18/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 23 kwietnia 2021 roku.
 

 

11.

 

Zarządzenie nr 19/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 14 maja 2021 roku.
 

 

12.

 

Zarządzenie nr 20/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu z dnia 18 maja 2021 roku.